Thông báo tuyển sinh Tiến Sĩ Quản lý Tài nguyên rừng khoá 1, Thạc sỹ Khoa học Môi trường Khoá 1 và Thạc sỹ Quản lý Tài nguyên rừng

25 tháng 3, 2015

Khoa Quản lý Tài Nguyên rừng và Môi trường xin trân trọng thông báo xét tuyển hồ sơ:

1. Tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên rừng Khoá 1
+ Hạn nộp hồ sơ: ngày 25 tháng 3 năm 2015
2. Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường Khoá 1
+ Hạn nộp hồ sơ ngày 20 tháng 3 năm 2015
+ Thời gian thi tuyển 10, 11, 12 tháng 4 năm 2015
3. Thạc sỹ ngành Quản lý Tài nguyên rừng
Hạn nộp hồ sơ:
+ Đến hết ngày 09/3/2015 (Đối với thí sinh không phải học bổ sung kiến thức)

+ Đến hết ngày 27/02/2015 (Đối với thí sinh phải học bổ sung kiến thức)

 

Thông tin chi tiết xem trên file đính kèm.

TB.Tuyensinhbosung-ThS+TS-2015,dot10001.pdf


Chia sẻ