Tuyển sinh thạc sỹ QLTNR, KHMT và Tiến sỹ QLTNR

19 tháng 5, 2015

Khoa Quản lý Tài Nguyên rừng và Môi trường xin trân trọng thông báo xét tuyển hồ sơ:1. Tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên rừng Khoá 1
+ Hạn nộp hồ sơ: ngày 25 tháng 3 năm 2015


2. Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường Khoá 1
+ Hạn nộp hồ sơ ngày 20 tháng 3 năm 2015
+ Thời gian thi tuyển 10, 11, 12 tháng 4 năm 2015


3. Thạc sỹ ngành Quản lý Tài nguyên rừng
Hạn nộp hồ sơ:
+ Đến hết ngày 09/3/2015 (Đối với thí sinh không phải học bổ sung kiến thức)

+ Đến hết ngày 27/02/2015 (Đối với thí sinh phải học bổ sung kiến thức)

 

Thông tin chi tiết xem trên file đính kèm.

TB.Tuyensinhbosung-ThS+TS-2015,dot10001.pdf


Chia sẻ