Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 2

31 tháng 7, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 2 các chuyên ngành

1- Lâm học: 26 chỉ tiêu

2- Kinh tế Nông nghiệp: 20 chỉ tiêu

3- Quản lý tài nguyên rừng: 36 chỉ tiêu

4- Công nghệ chế biến lâm sản: 10 chỉ tiêu

5- Kỹ thuật cơ khí: 10 chỉ tiêu

6- Khoa học môi trường: 14 chỉ tiêu

7- Công nghệ sinh học: 9 chỉ tiêu

8- Mỹ thuật ứng dụng: 15 chỉ tiêu

9- Quản lý đất đai: 30 chỉ tiêu

10- Quản lý kinh tế: 50 chỉ tiêu

Địa chỉ liên hệ: Phòng 202, Nhà A1, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp, TT. Xuân Mai, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội. ĐT: 0433 840 541

Nội dung chi tiết thông báo, thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ thí sinh xem trên tệp đính kèm:

http://sdh.vnuf.edu.vn/documents/779420/0/20170615_1077%20TB%20Tuyen%20sinh%20DT%20trinh%20do%20thac%20si.compressed.pdf


Chia sẻ