Bộ môn Thực vật rừng

2 tháng 10, 2014

1. Năm thành lập: 1982

Theo quyết định số: 246/TCCB/ĐHLN, do Hiệu trưởng Trần Thanh Bình ký ngày 12/08/1982 về việc: thành lập mới bộ môn Cây rừng tách từ bộ môn Lâm học. Bộ môn thuộc khoa Lâm học từ lúc thành lập đến ngày 24/08/1995 và sau đó đến nay thuộc Khoa QLTNR&MT.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác trong các lĩnh vực về Phân loại thực vật, Lâm sản ngoài gỗ và Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Bộ môn giảng dạy các môn học: Phân loại thực vật rừng, Lâm sản ngoài gỗ, Thực vật đô thị, Địa lý thực vật, Tổ chức quản lý các loại rừng, Bảo tồn thực vật rừng, Bảo tồn Lâm sản ngoài gỗ, Kỹ thuật gây trồng các loài cây lâm sản ngoài gỗ, Thị trường lâm sản ngoài gỗ, Quản lý Khu bảo tồn và Vườn Quốc gia, Tài nguyên sinh vật, Nhận biết thực vật, Quản lý tài nguyên thực vật, Sinh kế vùng cao, Quan hệ công chúng trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, Khu hệ thực vật, Địa lý sinh học, Quản lý rừng đặc dụng, cho các ngành Quản lý tài nguyên rừng, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, thuộc các hệ: Đại học chính quy, Cao học, Vừa học vừa làm, Liên thông...

Bộ môn đã có nhiều hoạt động hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ quan tổ chức ngoài trường như: Đại học Tây Bắc, Đại học Hùng Vương, Đại học Nông lâm Đông Bắc, Đại học Thành Tây, một số Vườn Quốc gia, Khu Bảo tồn, Chi cục Kiểm lâm của Việt Nam, tổ chức Lâm sản ngoài gỗ, WWF, FFI...

3 . Các thành tích đã đạt được

Bộ môn đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc liên tục 10 năm, từ 2005 đến 2014.

4 . Nhân sự của Bộ môn

TS. TRẦN NGỌC HẢI - Phó chủ nhiệm khoa QLTNR&MT, Chủ nhiệm bộ môn

ThS. PHẠM THANH HÀ

ThS. PHẠM THÀNH TRANG

ThS. PHÙNG THỊ TUYẾN

ThS. TẠ THỊ NỮ HOÀNG

KS. NGUYỄN MINH QUANG

Cán bộ viên chức hiện đang công tác tại Bộ môn

 1

TS. TRẦN NGỌC HẢI

Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa QLTNR&MT, Chủ nhiệm bộ môn

Năm sinh: 1960

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: haicrungfuv@gmail.com

Điện thoại: 0943.966.368

Môn học giảng dạy:

Đại học: Cây rừng, Thực vật rừng quý hiếm, Lâm sản ngoài gỗ, Kỹ thuật gây trồng cây lâm sản ngoài gỗ, Bảo tồn thực vật rừng, Bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ.

Cao học: Quản lý lâm sản ngoài gỗ, Quản lý rừng đặc dụng.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học, Thạc sỹ.

Hướng nghiên cứu: Bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ, Khai thác và phát triển nguồn gen thực vật rừng, Quản lý tài nguyên thực vật rừng, Điều tra đánh giá đa dạng sinh học, Quản lý rừng đặc dụng.

Công trình khoa học đã công bố:

Sách:

Sổ tay hướng dẫn nhận biết một số loài thực vật rừng quý hiếm ở ViệtNam(theo NĐ 32/CP 2006, WWF, 2006.

Cây Trầm hương, NXB Lao động, 2007.

Cây Bời lời đỏ, NXB Lao động, 2007.

Kỹ thuật trồng một số loài LSNG có giá trị kinh tế, NXB NN, 2007, tái bản năm 2012.

Kỹ thuật trồng cây LSNG, NXB NN, 2008.

Bài giảng Kỹ thuật gây trồng cây LSNG, Trường ĐHLN, 2009.

Giáo trình Lâm sản ngoài gỗ, NXB NN, 2009.

Kỹ thuật trồng một số loài tre trúc lấy măng và cách chế biến, NXB NN, 2008.

Du sam đá vôi, NXB NN, 2012.

Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc quý hiếm dưới tán rừng, tập I, NXB NN, 2013.

Bài báo:

Tài nguyên tre trúc trên thế giới và ViệtNam, Thông tin khoa học lâm nghiệp – ĐHLN.

Đa dạng sinh học hệ thực vật VQG Tam Đảo, Thông tin khoa học lâm nghiệp – ĐHLN.

Đa dạng thực vật cho LSNG tại Vân Đồn, Quảng Ninh, Tạp chí NN&PTNT. Số đặc biệt trường ĐHLN 40 năm xây dựng và phát triển.

Một số biện pháp kỹ thuật, áp dụng cho nhóm tre trúc mọc tản, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Kết quả ban đầu về bảo tồn nguồn gen thực vật rừng quý hiếm vùng lòng hồ thủy điệnSơn La., Thông tin khoa học lâm nghiệp – ĐHLN.

Nghiên cứu một số đặc điểm của rừng Vầu đắng và khả năng chống sạt lở đất ở Đôn Phong, Bạch Thông, Bắc Kạn, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ ba. Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật.

Tình hình sinh trưởng của một số loài cây sưu tập bảo tồn khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La, Thông tin khoa học lâm nghiệp – ĐHLN.

Đặc điểm sinh vật học loài Du sam đá vôi ở khu BTTN Kim Hỷ, Bắc Kạn, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đặc điểm thân ngầm Vầu đắng, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đặc điểm giải phẫu và hàm lượng sắc tố trong lá Vầu đắng, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sử dụng bền vững tài nguyên LSNG, Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ. Trung tâm KN Quốc gia tổ chức tại Điện Biên.

Kỷ yếu diễn đàn khoa học công nghệ của 22 trường Đại học tổ chức tại Quảng Ninh năm 2012.

Bảo tồn nguồn gen loài Du sam đá vôi, Kỷ yếu của Bộ KHCN về công tác bảo tồn nguồn gen.

Một số đặc điểm sinh vật học của loài Hải đường vàng (Camellia tienii Ninh, Tr.), Tạp chí NN và PTNT.

Bảo tồn loài quý hiếm Du sam đá vôi, Tạp chí NN và PTNT.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục các năm từ năm 2005 đến nay.

Bằng khen cấp Bộ năm 2010.

 

 2

ThS. PHẠM THANH HÀ

Năm sinh: 1982

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: hacrungvfu@gmail.com

Điện thoại: 0989.883.307

Môn học giảng dạy:

Đại học: Cây rừng, Thực vật rừng quý hiếm, Thực vật đô thị, Địa lý thực vật.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: Đa dạng và bảo tồn tài nguyên thực vật, Thực vật đô thị, Lâm sản ngoài gỗ, Địa lý thực vật.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu tính đa dạng của thực vật bậc cao có mạch khu vực núi đá vôi xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, 2010. (Tóm tắt: Link)

Sách:

Bài giảng Phân loại LSNG cho chuyên môn hoá LSNG. Trường ĐH Lâm nghiệp, 2006. (Đồng tác giả)

Sổ tay hướng dẫn nhận biết cây quý hiếm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2006. (Đồng tác giả)

Hỏi đáp về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến tre (Bản dịch từ tiếng Trung Quốc), Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2006. (Tham gia)

Kỹ thuật gây trồng một số loài cây LSNG có giá trị kinh tế, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2007. (Đồng tác giả)

Giáo trình Lâm sản ngoài gỗ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2009. (Đồng tác giả)

Bài báo:

Kết quả điều tra đa dạng thực vật tại Vạn Yên- Vân Đồn – Quảng Ninh. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp – Số 3+4 năm 2006.

Kết quả điều tra điều kiện lập địa phục vụ xây dựng mô hình trồng cây lâm sản ngoài gỗ tại trường Đại học Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp – Số 2 năm 2009.

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao có mạch khu vực núi đá vôi xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, 2011.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

Bằng khen cấp Bộ: 2013-2014

 3

ThS. PHẠM THÀNH TRANG

Năm sinh: 1983

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: phamtrangvfu@gmail.com

Điện thoại: 0918.910.986

Môn học giảng dạy:

Đại học: Cây rừng, Quản lý các loại rừng, Lâm sản ngoài gỗ.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

Hướng nghiên cứu: Cây rừng, Lâm sản ngoài gỗ, Bảo tồn thực vật rừng.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Đánh giá hiện trạng tài nguyên tre nứa và vai trò của chúng đối với cộng đồng người dân tộc Thái ở huyện vùng cao Mai Châu - Hoà Bình, 2009. (Tóm tắt: Link)

Bài báo:

Trần Ngọc Hải, Phạm Thành Trang, "Kết quả bước đầu về bảo tồn nguồn gen thực vật rừng khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La", Thông tin khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, trang 49-53, 2008.

Phạm Thành Trang, Trần Minh Hợi, "Hiện trạng tài nguyên tre nứa và vai trò của chúng đối với cộng đồng người dân tộc Thái ở huyện vùng cao Mai Châu, Hoà Bình", Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 3, Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật, Nhà xuất bản Nông nghiệp, trang 1120-1127, 2009.

Phạm Thành Trang, "Đa dạng thực vật cho Lâm sản ngoài gỗ tại Vườn sưu tập – trường Đại học Lâm nghiệp", Thông tin khoa học Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, trang 72-77, 2010.

Phạm Thành Trang, Nguyễn Thị Thu, "Hiện trạng và một số giải pháp phát triển tài nguyên tre nứa tại Vạn Mai, Mai Châu, Hòa Bình", Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 6, trang 1782-1788, 2011.

Mai Văn Chuyên, Trần Minh Hợi, Phạm Thành Trang, "Đặc điểm phân bố, sinh thái, khả năng tái sinh của ba loài lá kim tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa", Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật- Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ tư, NXB Nông nghiệp, trang 496-502, 2001.

Phạm Thành Trang, Đỗ Văn Trường, "Kinh nghiệm của cộng đồng người Tày tại Hà Giang trong việc sử dụng cây cỏ làm men lá", Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật- Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ tư, NXB Nông nghiệp, trang 1319-1322, 2011.

Phạm Thành Trang, Nguyễn Thị Thu, Bùi Đình Đức, "Nghiên cứu đặc điểm đất đai khu vực có Trúc đen phân bố", Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, trang 2310-2316, 2012.

Phạm Thành Trang, Bùi Đình Đức, Nguyễn Thị Thu, "Nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu loài Trúc đen ở Sa Pa – Lào Cai", Tạp chí công nghệ và khoa học lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, trang 48-56, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Chiến sỹ thi đua cơ sở từ năm học 2009-2010 đến 2013-2014

Bằng khen cấp Bộ năm học 2013-2014

Có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối ĐH-CĐ năm học 2009-2010

Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường năm học 2010-2011

Đảng viên trẻ xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2012

Đã có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối Đại học Cao đẳng năm học 2011-2012

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối Đại học, Cao đẳng năm học 2012-2013

Đảng viên trẻ thủ đô xuất sắc năm 2013

 4

ThS. PHÙNG THỊ TUYẾN

Năm sinh: 1984

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: phungtuyen@gmail.com

Điện thoại: 0984.277.195

Môn học giảng dạy:

Đại học: Lâm sản ngoài gỗ, Thực vật đô thị.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

Hướng nghiên cứu: Lâm sản ngoài gỗ, Thực vật đô thị

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sinh thái học loài Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissn.) làm cơ sở đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, 2010. (Tóm tắt: Link)

Sách:

Giáo trình Lâm sản ngoài gỗ - Trường Đại học Lâm nghiệp, 2010. (Đồng tác giả)

Bài giảng Lâm sản ngoài gỗ - Trường Đại học Lâm nghiệp, 2010. (Đồng tác giả)

Bài báo:

Nghiên cứu nhân giống để bảo tồn loài Du sam đá vôi tại KBTTN Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Hội nghị kỷ niệm 5 năm thành lập Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, 2011. (Đồng tác giả)

Đặc điểm hình thái loài Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana Beissn.), Tạp chí Công nghệ và khoa học lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2013. (Đồng tác giả)

Bảo tồn loài quý hiếm Du sam đá vôi (Keteleeria davidiana Beissn.) ở Việt Nam, Tạp chí khoa học Lâm nghiệp, 2014. (Đồng tác giả)

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích:

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2010-2012

 5

ThS. TẠ THỊ NỮ HOÀNG

Năm sinh: 1989

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: nuhoangta@gmail.com

Điện thoại: 0942.399.396

Môn học giảng dạy: Đại học: Thực vật rừng, Lâm sản ngoài gỗ

Hướng nghiên cứu: Thực vật rừng, Lâm sản ngoài gỗ

Lý lịch khoa học: Link

Các cán bộ viên chức đã từng công tác tại Bộ môn

 

1

KS. ĐOÀN SĨ HIỀN

Năm sinh: 1931

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Môn học giảng dạy: Cây rừng

2

GVC . ĐẶNG THỊNH MIÊN

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn 

Năm sinh: 1934

Thời gian công tác tại bộ môn: 1960-1968

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Thanh Hoá

Môn học giảng dạy: Cây rừng

 3

GVC. LÊ MỘNG CHÂN

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1937

Thời gian công tác tại bộ môn: 1962-1999

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0915.661.589

Môn học giảng dạy: Thực vật rừng, Hình thái và phân loại thực vật

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu.

4

KS. TRẦN HỢP

Năm sinh: 1938

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh

Môn học giảng dạy: Phân loại thực vật

 

5

KS. LÊ NGUYÊN

Năm sinh: 1939

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Thanh Hoá

Môn học giảng dạy: Cây rừng

 

6

ThS. NGUYỄN VĂN HUY

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1942

Thời gian công tác tại bộ môn: 1967-2002

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: huydhln42@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0912.167.450

Môn học giảng dạy: Thực vật rừng, Quản lý bảo tồn tài nguyên thực vật rừng

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu.

7

TS. NGUYỄN BÁ THỤ

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Hà Nội

Môn học giảng dạy: Cây rừng 

Công việc hiện nay: Nguyên Cục trưởng Cục Kiểm lâm, đã nghỉ hưu.

 

8

KS. BÙI XUÂN KẾT

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Môn học giảng dạy: Cây rừng

 

9

KS NGUYỄN VĂN NGHĨA

Năm sinh: 1949

Thời gian công tác tại bộ môn: 1975-2009

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ:  Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương

Môn học giảng dạy: Cây rừng

10

ThS. LÊ THỊ HUYÊN

Chức vụ: Nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1950

Thời gian công tác tại bộ môn: 1976-2005

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Hoàng Đạo Thành, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0915.661.589

Môn học giảng dạy: Hình thái và phân loại thực vật

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu.

11

ThS. VŨ THỊ KIM CHI

Năm sinh: 1951

Thời gian công tác tại bộ môn: 1978-2007

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 01675.967.668

Môn học giảng dạy: Thực vật rừng

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu.

12

ThS. HOÀNG HOA QUẾ

Năm sinh: 1955

Thời gian công tác tại bộ môn: 1980-1995

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Nghệ An

Môn học giảng dạy: Phân loại thực vật

Công việc hiện nay: Phó Hiệu trưởng Đại học Vinh.

 

 

13

KS. VŨ HỒNG QUANG

Năm sinh: 1956

Thời gian công tác tại bộ môn: 1979-1987

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Quảng Ninh

Môn học giảng dạy: Cây rừng

Công việc hiện nay: Đang làm Phó TGĐ VIJACHID.

14

KS. VŨ ĐẠI DƯƠNG

Năm sinh: 1960

Thời gian công tác tại bộ môn: 1986-1990

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Môn học giảng dạy: Cây rừng

Công việc hiện nay: Đang làm việc tại Khoa Lâm học.

15

ThS. PHÙNG VĂN PHÊ

Chức vụ: Nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1971

Thời gian công tác tại bộ môn: 1996-2008

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Quốc Oai, Hà Nội

Email: phungphe@gmail.com

Điện thoại: 01666.592.175

Môn học giảng dạy: Hình thái và phân loại thực vật

Công việc hiện nay: Giảng viên, Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp, ĐH Lâm nghiệp

 16

ThS. NGUYỄN VĂN THANH

Năm sinh: 1975

Thời gian công tác tại bộ môn: 1997-2008

Ngạch công chức: Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: thanhnguyen.cr.75@yahoo.com

Điện thoại: 0982.947.335

Công việc hiện nay: Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp, ĐH Lâm nghiệp

 17

ThS. NGUYỄN VĂN THANH

Năm sinh: 1988

Thời gian công tác tại bộ môn: 2011-2013

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Môn học giảng dạy: Cây rừng

 

Các thầy: Vương Duy Hưng, Phan Văn Dũng hiện đang công tác tại Trung tâm Đa dạng sinh học, Khoa QLTNR&MT, Đại học Lâm nghiệp. Thầy Hoàng Văn Sâm hiện đang công tác tại Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Lâm nghiệp.

 

5. Một số hình ảnh hoạt động của Bộ môn

Hướng dẫn sinh viên thực tập nghề nghiệp

 

 Hướng dẫn sinh viên thực tập cây rừng

 

Tập huấn cho Kiểm lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ