Bộ môn Hóa học

3 tháng 10, 2014

1. Năm thành lập: 1964

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy và NCKH các lĩnh vực về hóa học, khoa học môi trường, công nghệ vật liệu, cho các hệ: Đại học, Cao học và Phổ thông trung học.

Các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của bộ môn gồm: Hóa học đại cương, Hóa phân tích, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa lý, Hóa cao phân tử, Hóa môi trường, Hóa silicat, Khoa học môi trường, Công nghệ vật liệu.

3. Các thành tích đã đạt được

Tập thể Lao động xuất sắc các năm học: 2007- 2008, 2008- 2009, 2009- 2010, 2012- 2013,

4. Nhân sự của Bộ môn

TS. VŨ HUY ĐỊNH - Chủ nhiệm bộ môn

ThS. TRẦN THỊ THANH THỦY

ThS. NGUYỄN VÂN HƯƠNG

ThS. TRẦN THỊ PHƯƠNG

ThS. ĐẶNG THỊ THÚY HẠT  

 Cán bộ viên chức hiện đang công tác tại Bộ môn

 

1

T.S. VŨ HUY ĐỊNH

TS. VŨ HUY ĐỊNH

Chức vụ: Chủ nhiệm bộ môn

Năm sinh: 1978

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: vuhuydinh@gmail.com

Điện thoại: 0985.910.858

Môn học giảng dạy:

Đại học: Hóa học đại cương, Hóa học phân tích, Hóa học các hợp chất cao phân tử, Hóa keo.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

Hướng nghiên cứu: Tổng hợp hợp chất hữu cơ, dược phẩm, xử lý và phân tích môi trường, chiết tách và phân tích cấu trúc các hợp chất thiên nhiên.

Công trình khoa học đã công bố: 

Bài báo:

Nguyễn Thị Thanh Phong, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Huy Định. Tổng nghiên cứu cấu trúc, một số tính chất của hợp chất azometin từ N-amoni- 2(4-metoxiphenyl) propilactam. Tạp chí khoa học – Khoa học tự nhiên, Đại học Sư Phạm Hà nội, 2006, 4, 64-68.

Nguyễn Thị Thanh Phong, Vũ Huy Định và Nguyễn Ngọc Thanh. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc của một số amit N - thế từ etyl p-metoxixinamat. Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, 2007, 5(65), 38 - 43.

Nguyễn Thị Thanh Phong, Vũ Huy Định và Nguyễn Ngọc Thanh. Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc một số hợp chất azometin từ N - thế từ etyl-metoxixinamat. Tạp chí khoa học – Tạp chí khoa học – Khoa học tự nhiên, Đại học Sư Phạm Hà nội, 2008, 1(53), 145-150.

Huy-Dinh Vu, Jacques Renault, Loïc Toupet, Philippe Uriac, Nicolas Gouault. From Aspartic Acid to Dihydropyridone 2-Carboxylates: Access to Enantiopure 6-Substituted 4-Oxo and 4-Hydroxypipecolic Acid Derivatives. Eur. J. Org. Chem. 2013, 6677-6686.

Huy-Dinh Vu, Jacques Renault, Thierry Roisnel, Nicolas Gouault, Philippe Uriac. A Methanesulfonic Acid Mediated Cyclization and Meyer-Schuster Rearrangement of γ-Amino-ynones: Access to Enantiopure Pyrrolidine Exocyclic Vinylogous Amides. Eur. J. Org. Chem. 2014, 4506-4514.

Thành tích: Bằng khen cấp Bộ năm học 2010-2011

 

 2

 ThS. TRẦN THỊ THANH THỦY

Chức vụ:

Năm sinh: 1978

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Thủy, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: tranthuyvfu@gmail.com

Điện thoại: 0982.723.402

Môn học giảng dạy:

Đại học: Hóa học đại cương, Hóa học phân tích, Hóa polime, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Kiểm tra khả năng sử dụng các phương trình kinh nghiệm đánh giá hệ số hoạt độ ion, 2005.

Bài báo:

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu tổng số nguyên tố dinh dưỡng của măng Luồng và măng Bương trồng tại xã Đồng Bảng, Mai Châu, Hòa Bình. Thông tin KH Lâm nghiệp số 2/2008.

Nghiên cứu xác định hàm lượng clorua và sunfua trong nước giếng khoan ở xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mĩ, Hà Nội. Thông tin KH Lâm nghiệp số 2/2009.

Theo dõi hàm lượng tổng nguyên tố sắt trong nước giếng khoan ở xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mĩ, Hà Nội trước và sau khi lọc bằng thiết bị xử lí nước sinh hoạt. Thông tin KH Lâm nghiệp số 2/2009.

Nghiên cứu xác định hàm lượng nitơ tổng số trong măng Bát độ và măng Mai trồng tại khu vực Xuân Mai. Thông tin KH Lâm nghiệp số 1/2010.

Đánh giá một số chỉ tiêu môi trường trong nước bể bơi Đại học Lâm nghiệp. Thông tin KH Lâm nghiệp số 3-2011.

Nghiên cứu xác định hàm lượng clo dư trong nước bể bơi Khu liên hiệp thể thao Trường ĐH Lâm nghiệp. Thông tin KH Lâm nghiệp tháng 10/2012.

Thành tích: Chiến sỹ thi đua cơ sở 7 năm học: 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014.

3

ThS. LÊ KHÁNH TOÀN 

Năm sinh: 1982

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Số 5/3 Thanh Vị, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

Email: khanhtoanvfu@gmail.com

Điện thoại: 0983.200.803

Môn học giảng dạy:

Đại học: Hóa học đại cương, Hóa học phân tich, Hóa học môi trường, Hóa lí, Hóa silicat, Hóa học sơ cấp.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu chế tạo và tính chất huỳnh quang của vật liệu nano SnO2 trên mạng nền silica, 2010.

Bài báo:

Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của vật liệu từ spinel ứng dụng để xử lý nước thải. Tạp chí KH trường ĐH Lâm nghiệp, 2012.

Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ một số loại khoáng tự nhiên dùng để xử lý nước nhiễm bẩn. Tạp chí KH trường ĐH Lâm nghiệp, 2013.

Thành tích: Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm học: 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014.

 

4

ThS. NGUYỄN VÂN HƯƠNG

Năm sinh: 1988

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Số 23, Tổ 7, Khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: nguyenvanhuong9588@gmail.com

Điện thoại: 0989.593.288

Môn học giảng dạy:

Đại học: Hóa học đại cương, Hóa học phân tich, Hóa học môi trường, Hóa học sơ cấp.

 

 

 5

 

ThS. TRẦN PHÚC ĐẠT

Năm sinh: 1991

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

Email: phucdat.tran@gmail.com

Điện thoại: 0902 145 835

Môn học giảng dạy: Hóa học đại cương

 6

 

ThS. ĐẶNG THỊ THÚY HẠT

Năm sinh: 1991

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Số nhà 230 - Khu 7 thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình 

Email: thuyhatdang.vfu@gmail.com

Điện thoại: 0986.068.065

Môn học giảng dạy:

Hóa học đại cương, Hóa học phân tích, Hóa học môi trường, Hóa học sơ cấp.

 7

 

ThS. TRẦN THỊ PHƯƠNG

Năm sinh: 1992

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Thanh Nê, Thanh Bình, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: phuongzz.269@gmail.com

Điện thoại: 0973.261.926

Môn học giảng dạy: Hóa học đại cương, Hóa học THPT

8

 

 ThS. ĐẶNG THẾ ANH

Năm sinh: 1992

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Khu 3 - Phương Xá - Cẩm Khê - Phú Thọ 

Email: danganhvfu@gmail.com 

Điện thoại: 01655 627 273

Môn học giảng dạy:

Hóa học đại cương, Hóa học phân tích, Hóa học môi trường, Hóa học sơ cấp.

 

 Các cán bộ viên chức đã từng công tác tại Bộ môn

 

 1

CN. PHẠM VĂN SÁCH

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn

Thời gian công tác tại bộ môn: 1964-

Ngạch công chức: Giảng viên

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 2

KTV. NGUYỄN THỊ THÀNH

Ngạch công chức: Kỹ thuật viên

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 3

KTV. TĂNG THÁI MAI

Thời gian công tác tại bộ môn: 1975-1984

Ngạch công chức: Kỹ thuật viên

Địa chỉ: Đông Triều, Quảng Ninh

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 4

CN. NGUYỄN TRUNG KIÊN

Thời gian công tác tại bộ môn: 1970-1975

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Số nhà 61, ngõ 167, phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 5

CN. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn

Thời gian công tác tại bộ môn: -1981

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Gia Lâm, Hà Nội

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 6

CN. HOÀNG THỊ MINH

Thời gian công tác tại bộ môn: -1980

Ngạch công chức: Giảng viên

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 7

KTV. TRẦN THỊ LAN

Thời gian công tác tại bộ môn: 1977-1978

Ngạch công chức: Kỹ thuật viên

Địa chỉ: Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp, Yên Hưng, Quảng Ninh

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 8

 CN. ĐINH VÂN ANH

Thời gian công tác tại bộ môn: 1976-1980

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Số 7/141, Tô Hiệu, thành phố Hải Phòng

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 9

 KTV. TRỊNH TUYẾT MAI

Thời gian công tác tại bộ môn: 1978-1981

Ngạch công chức: Kỹ thuật viên

Địa chỉ: Số 11, ngõ 4, khu 3, TT& Điều tra, Hải Phòng

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 10

CN. PHẠM VĂN TOẢN

Chức vụ: Nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn

Thời gian công tác tại bộ môn: -1982

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: THPT Quỳnh Phụ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 11

CN. ĐOÀN NHẬT YÊN

Thời gian công tác tại bộ môn: 1980-1986

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Số 114, Đội Cấn, Hà Nội

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 12

CN. NGUYỄN MỘNG LÂN

Thời gian công tác tại bộ môn: 1980-1983

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Nhà máy kính Đáp Cầu, Bắc Ninh

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

 13

CN. HÀ QUANG KHẢI

Thời gian công tác tại bộ môn: 1981

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Môn học giảng dạy: Hóa học

Công việc hiện nay: Đang làm việc tại Khoa Lâm học.

 

 14

KTV. PHẠM THỊ HOÀ

Thời gian công tác tại bộ môn: 1984-1995

Ngạch công chức: Kỹ thuật viên

Môn học giảng dạy: Hóa học

 

15

GVC.TS. ĐINH QUỐC CƯỜNG

Chức vụ: Nguyên Phó chủ nhiệm khoa QLTNR&MT, Nguyên Chủ nhiệm bộ môn

Năm sinh: 1954

Thời gian công tác tại bộ môn: 1977-2014

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: 46, Tổ 6, Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: cuong.dinhquoc@gmail.com

Điện thoại: 0912.728.094

Môn học giảng dạy: Hóa lý, Hóa phân tích, Hóa môi trường, Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu.

 

16

CN. NGUYỄN KIM CAI

Chức vụ: Nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1954

Thời gian công tác tại bộ môn: 1979-2014

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: nguyenkimcai@yahoo.com

Điện thoại: 01689.492.022

Môn học giảng dạy: Hóa học đại cương, Hóa học hữu cơ

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu.

 

17

ThS. LÊ THỊ THU HƯỜNG

Năm sinh: 1976

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: huonghoa241176@yahoo.com

Điện thoại: 0986.608.419

Môn học giảng dạy: Hóa học phân tích, Hóa học đại cương

 

18

CN. VŨ THỊ PHÒNG

Chức vụ: Nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1950

Thời gian công tác tại bộ môn: 1977-2007

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 0433.840.573

Môn học giảng dạy: Hóa lý

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu.

 

19

KS. NGUYỄN THỊ BÌNH

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1947

Thời gian công tác tại bộ môn: 1977-2003

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 0433.840.265

Môn học giảng dạy: Hóa học hữu cơ

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu.

 

20

ThS. ĐẶNG THỊ MINH HUỆ

Năm sinh: 1978

Thời gian công tác tại bộ môn: 2001-2008

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 0982.568.655

Môn học giảng dạy: Hóa môi trường

Công việc hiện nay: Giảng viên Khoa Công nghệ hóa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

 

 
 

 

 

 


Chia sẻ