Bộ môn Động vật rừng

3 tháng 10, 2014

1. Chức năng, nhiệm vụ

Bộ môn thực hiện các nhiệm vụ: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế. Đào tạo cho các chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Du lịch sinh thái… của các hệ: Đại học, Cao học, Tiến sỹ, Hệ vừa học vừa làm. Các môn học giảng dạy của bộ môn gồm: Động vật học phổ thông, Bảo tồn đa dạng sinh học, Nhân nuôi động vật, Quản lý động vật hoang dã, Du lịch sinh thái; Quy hoạch sinh thái cảnh quan; Tập tính động vật hoang dã...

Bộ môn đã có nhiều hoạt động hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các tổ chức, trường Đại học uy tín trên thế giới như: WWF, FFI, ENV, GIZ, Ruffore, PCI, IC,WB, VCF, CITES, SEPA..., Đại học Colorado, Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh; Với các trường Đại học trong nước như: Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Thành tây, Đại học Tây nguyên; Với các cơ quan và tổ chức trong nước: Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, Cục Bảo tồn, Bộ TN&MT, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, Viện Điều tra quy hoạch rừng, Trung tâm Viễn thám quốc gia, Kiểm lâm vùng 1, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, Trung tâm bảo tồn Voi, các VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Cát Bà,  Ba Vì, Bến En,  Pù Mát, Hoàng Liên, Ba Bể, Yok Don, Bạch Mã, Tam Đảo, Cát Tiên, Bái Tử Long..., KBTTN Pù Hoạt, Pù Hu,  Pù Huống, Thượng Tiến, Phu Canh, Hang Kia Pà Cò, Pù Luông, Nà Hẩu, Kim Hỷ, Đakrong, Nam Nung, Phong Quang, Na Hang, Hồ Kẻ Gỗ, Tà Đùng, Hương Sơn, Ngọc Sơn Ngổ Luông,…

Ngoài các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học Bộ môn còn tham gia sưu tầm, làm nhiều mẫu tiêu bản Động vật (Thú, Chim, Cá, Bò sát, Ếch nhái).

2. Nhân sự của Bộ môn

TS. VŨ TIẾN THỊNH - Chủ nhiệm Bộ môn, Phó trưởng khoa đào tạo sau đại học

 TS. ĐỒNG THANH HẢI - Phó trưởng khoa đào tạo sau đại học

TS. NGUYỄN HẢI HÀ

TS. NGUYỄN ĐẮC MẠNH

TS. LƯU QUANG VINH

ThS. GIANG TRỌNG TOÀN

ThS. TẠ TUYẾT NGA

KS. TRẦN VĂN DŨNG

 

C án bộ viên chức hiện đang công tác tại Bộ môn

1

 

PGS.TS. VŨ TIẾN THỊNH

Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn, Phó viện trưởng Viện Sinh thái rừng và môi trường

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: vutienthinh@hotmail.com

Điện thoại: 0912.114.373

Môn học giảng dạy:

Đại học: Nhân nuôi cứu hộ động vật hoang dã, Động vật rừng, Tập tính động vật

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học, Thạc sỹ

Công trình khoa học đã công bố:

Sách:

Áp dụng các phương pháp định lượng trong nghiên cứu sinh thái rừng. NXB Nông nghiệp, 2011. (Đồng tác giả)

Bài báo:

Bird species richness and diversity in relation to vegetation inBaviNational Park.Vietnam, Ornithological Science, 2006.

Avian fauna at Na Hau natural reserve, Yen Bai province. Thông tin khoa học Lâm nghiệp, 2010. (Đồng tác giả)

Avian conservation value of pine plantation forests in northernVietnam. Bird Conservation International, 2011.

Avian Influenza viruses in wild land birds in northernVietnam. Journal of Wildlife Diseases, 2012.

Lý lịch khoa học: Link

 

2

TS. ĐỒNG THANH HẢI

Chức vụ: Phó trưởng Phòng Đào tạo sau đại học

Năm sinh: 1973

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: donghaifuv@gmail.com

Điện thoại: 0915.452.657

Môn học giảng dạy:

Đại học: Đa dạng sinh học, Khu hệ động vật, Tập tính động vật, cơ sở sinh học bảo tồn, Nguyên lý sinh thái học động vật.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học, Thạc sỹ

Công trình khoa học đã công bố:

Sách:

Cấu trúc xã hội và tập tính của Voọc mũi hếch. Nhà xuất bản Springer, 2011.

Bài báo:

Đánh giá tình trạng quần thể Vượn đen (Hylobates concolor concolor) tại xã Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam, 1999.

Đa dạng khu hệ thú tại Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang. Tạp chí Nông Nghiệp và Nông Thôn, Hà Nội, 2001.

Sinh thái tập tính loài Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) tại Việt Nam. Báo cáo tại Hội thảo Linh trưởng thế giới tại Uganda, 2006.

Điều tra phân bố và tình trạng quần thể Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Chảm Chu, 2006.

Sinh thái tập tính và bảo tồn loài Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) tại Việt Nam, 2006.

Cấu trúc xã hội và sử dụng vùng sống loài Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) tại Việt Nam. Báo cáo tại Hội thảo Linh trưởng thế giới tại Kyoto, Nhật Bản, 2006.

Sinh thái tập tính và bảo tồn loài Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang. Thông tin trên trang web của tổ chức bảo tồn Linh trưởng thế giới PCI, 2006.

Tình trạng quần thể và bảo tồn loài Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang. Báo cáo tại Hội thảo Sinh học bảo tồn tại Nam Phi, 2007.

Sinh thái thức ăn loài Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) tại Khau Ca. Báo cáo tại Hội thảo Linh trưởng thế giới tại Edinburgh, Scotland, 2008.

Loài Voọc mũi hếch. 25 loài Linh trưởng nguy cấp nhất thế giới. Tạp chí linh trưởng quốc tế, 2009. (Đồng tác giả)

Tình trạng loài Voọc đen má trắng (Trachypithecus francoisi) tại VQG Ba Bể, Bắc Kạn. Tạp chí Linh trưởng Việt Nam, 2011.

Tập tính sinh sản của loài Voọc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus). Tạp chí Linh trưởng Châu Á, số 2, trang 13-14, 2011.

Lý lịch khoa học: Link

 

3

TS. NGUYỄN HẢI HÀ

Năm sinh: 1975

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: nguyenhaihafuv@yahoo.com

Điện thoại: 0963.046.726

Môn học giảng dạy:

Đại học: Động vật rừng 1, Tài nguyên sinh vật, Quy hoạch sinh thái cảnh quan

Công trình khoa học đã công bố:

Bài báo:

Đa dạng khu hệ Bò sát Ếch nhái ở Vườn Quốc gia Cát Bà - Hải Phòng. Thông tin khoa học Trường ĐHLN, số 1, tr 10-12, 2000. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu phân bố và tình trạng loài Culi nhỏ ở Khu BTTN Sông Thanh, Quảng Nam. Tạp chí NN&PTNT, số 11, tr1438-1440, 2003.

Hiện trạng, quan hệ địa lý và bảo tồn thú Linh trưởng ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình. Tạp chí NN&PTNT, số 9, tr1169-11712, 2003.

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học Bò tót và bào tồn Bò tót dựa trên cơ sở cộng đồng. Tạp chí NN&PTNT, số 9, 2005.

Workman C.C and Covert H.H, Nguyen Hai Ha "Learning the Ropes: the ontogeny of locomotion in Red-shanked douc (Pygathrix nemaeus), Delacour's (Trachypithecus delacouri),and Hatinh langurs (Trachypithecus hatinhensis), Positional Behavior. Amer. J. Phy. Anthropol, No128, 2005. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu thức ăn và một số đặc điểm sinh thái học của Voọc đen hà tĩnh tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Tạp chí Kinh tế và sinh thái, số 33, 2009.

Nghiên cứu sinh thái và tập tính của Voọc đen hà tĩnh. Tạp chí Kinh tế và Sinh thái, số 38, 2011.

Thức ăn và sự phát tán thức ăn của Vọoc đen hà tĩnh ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bảng. Tạp chí quốc tế, Sinh thái học số 1/2013.

Lý lịch khoa học: Link

 

4

TS. NGUYỄN ĐẮC MẠNH

Năm sinh: 1979

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: manhdvr@yahoo.com

Điện thoại: 0912.977.442

Môn học giảng dạy:

Đại học: Động vật học phổ thông, Đa dạng sinh học, Giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

H ướng nghiên cứu: Sinh thái động vật hoang dã và quản lý bảo tồn, Động vật đất ngập nước, Thiết kế phương án điều tra và giám sát đa dạng sinh học, Thiết kế chương trình giáo dục bảo vệ động thực vật hoang dã.

Công trình khoa học đã công bố:

Sách:

Đỗ Quang Huy, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Đồng Thanh Hải và Nguyễn Đắc Mạnh, 2009. Đa dạng sinh học (Giáo trình Đại học Lâm nghiệp). Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

Bài báo:

Nguyễn Đắc Mạnh, Nguyễn Xuân Đặng và Nguyễn Xuân Nghĩa, 2009. Giá trị bảo tồn của khu hệ thú ở khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị: trang 45-54. Tạp chí Sinh học: số 4.

Nguyễn Đắc Mạnh và Nguyễn Xuân Đặng, 2009. Bước đầu đánh giá mối quan hệ sinh thái nhân văn của khu hệ thú tại khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị: trang 1455-1461. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 3 về Sinh thái và tài nguyên sinh vật. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

Nguyễn Đắc Mạnh, Nguyễn Xuân Đặng và Nguyễn Xuân Nghĩa, 2010. Tính đa dạng sinh học của khu hệ thú ở khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị: trang 83-93. Báo cáo tại Hội thảo Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 2, Hà Nội.

Nguyễn Đắc Mạnh, Trần Văn Tuyển, 2010. Tính đa dạng sinh học và giá trị bảo tồn của khu hệ chim ở khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tỉnh Yên Bái: trang 67-75. Tạp chí Khoa học kỹ thuật, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Giảng viên giỏi (chiến sĩ thi đua cấp cơ sở) năm học 2010-2011

5

TS. LƯU QUANG VINH

Năm sinh: 1980

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Số 610, Nhà 9T1, Khu Bê Tông, Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ,

Hà Nội

Email: qvinhfuv@yahoo.com.au

Điện thoại: 0912.862.350

Môn học giảng dạy:

Đại học: Động vật rừng, Quy hoạch sinh thái cảnh quan, Du lịch sinh thái và Tài nguyên sinh vật

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

Công trình khoa học đã công bố:

Sách:

Giáo trình Quản lý động vật rừng. NXB Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2009.

Bài báo quốc tế:

Amphiesmoides ornaticeps (Werner, 1924), an addition to the snake fauna ofVietnam, with a redescription and comments on the genus Amphiesmoides Malnate, 1961 (Squamata: Natricidae). Revue suisse de Zoologie, 2010.

A new Cyrtodactylus (Squamata: Gekkonidae) from Huong Son limestone forest,Hanoi, northernVietnam. Journal of Zootaxa, 2011.

http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/z03129p050f.pdf

New country records of reptiles fromLaos. Biodiversity Data Journal, 2013.

No end in sight? Further new records of amphibians and reptiles fromPhongNha-KeBangNational Park,Quang Binh Province,Vietnam. Biodiversity Journal, 2013.

New records of reptiles from northernVietnam. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zuBremen, 2014.

First records of Gracixalus supercornutus (Orlov, Ho & Nguyen, 2004) and Rhacophorus maximus Günther, 1858 fromLaos. Herpetology Notes, 2014.

A new species of Cyrtodactylus (Squamata: Gekkonidae) fromKhammouaneProvince,Laos. Journal of Zootaxa, 2014.

http://www.mapress.com/zootaxa/2014/f/z03760p066f.pdf

New records of amphibians from Thuong Tien Nature Reserve,Hoa Binh Province,Vietnam. Herpetology Notes, 2014.

Bài báo trong nước:

Hiện trạng phát triển du lịch sinh thái của vườn Quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai. Kinh tế sinh thái, 2009.

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ếch nhái Khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến, tỉnh Hoà Bình. Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2009.

Nghiên cứu đa dạng thành phần loài bò sát tại Khu BTTN Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình. Kinh tế sinh thái, 2011.

Đặc điểm sinh học và sinh thái loài Gà tiền mặt vàng trong điều kiện nhân nuôi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2013.

Lý lịch khoa học: Link

6

ThS. GIANG TRỌNG TOÀN

Năm sinh: 1987

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: giangtoan51a@gmail.com

Điện thoại: 01682.636.010

Môn học giảng dạy:

Đại học: Nhân nuôi động vật hoang dã

Công trình khoa học đã công bố:

Đặc điểm khu hệ bò sát, ếch nhái tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, Số 2, trang 21 - 27, 2011. (Đồng tác giả)

Đặc điểm khu hệ thú Vườn Quốc gia Tam Đảo. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, số 2, trang 5- 15, 2011. (Đồng tác giả)

Đánh giá mức độ ưu tiên kết nối của các khu rừng đặc dụng tại miền Bắc trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 3, trang 53 – 61, 2013. (Đồng tác giả)

Kỹ thuật phòng và chữa bệnh cho Tắc kè Gekko gecko (Linnaeus, 1758) trong điều kiện nuôi nhốt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 1, trang 36 – 41, 2014. (Đồng tác giả)

Lý lịch khoa học: Link

7

 

ThS. Tạ Tuyết Nga 

Năm sinh: 1990

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: tuyetnga.kieu@gmail.com

Điện thoại: 0975 276 879

Môn học giảng dạy:

Đại học: Nguyên lý sinh học động vật

Công trình khoa học đã công bố:

- Bài báo: 

Sinh thái thức ăn của loài Voọc cát bà (Trachipithecuspoliocephaluspoliocephalus  Trouessart, 1911) tại VQG Cát Bà, Hải Phòng, tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 24, trang 133-138, năm 2014. (Đồng tác giả).

 

 

8

 

KS. Trần Văn Dũng  

Năm sinh: 1991

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: trandungfuv@gmail.com

Điện thoại: 0964 500 491

Môn học giảng dạy:

Đại học: Động vật rừng 1

Công trình khoa học đã công bố:

  • Bài báo:

Đánh giá mức độ ưu tiên kết nối của các khu rừng đặc dụng tại miền Bắc trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 3, năm 2013, từ trang 53 – 61. (Đồng tác giả)

 

 

Các cán bộ viên chức đã từng công tác tại Bộ môn

1

NGƯT.PGS.TS. PHẠM NHẬT

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm khoa QLNTR&MT, Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1953

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

 2

GVC.ThS. ĐỖ QUANG HUY

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Động vật rừng

Năm sinh: 1954

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: dohuyfuv@gmail.com

Điện thoại: 0904.300.431

Môn học giảng dạy:

Đại học: Động vật rừng 1, 2, Quản lý động vật hoang dã, Tài nguyên sinh vật, Đa dạng sinh học.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Công trình khoa học đã công bố:

Sách:

Giáo trình Động vật rừng. Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, 1998. (Đồng tác giả)

Giáo trình Quản lý động vật. Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, 1993. (Đồng tác giả)

Bài báo:

Địa lý sinh học thú linh trưởng Việt Nam. Tạp chí Lâm nghiệp số tháng 1/2001.

Nghiên cứu Hươu xạ ở Lạng Sơn. Tạp chí Lâm nghiệp số tháng 8/1994.

Lý lịch khoa học: Link

 

 

 

Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai hiện đang công tác tại Trung tâm Thí nghiệm thực hành của khoa QLTNR&MT, Đại học Lâm nghiệp

 

3. Các công trình khoa học tiêu biểu của Bộ môn:


4. Các tư liệu hình ảnh của Bộ môn:

 

 

Cán bộ và sinh viên trong Khoa khảo sát tài nguyên Du lịch sinh thái tại VQG Ba Bể 2013 (Nguồn: Lưu Quang Vinh)

 

Đoàn khảo sát đa dạng sinh học tại Khu BTTN Tà Đùng, Đak Nông, 2012 (Nguồn: Lưu Quang Vinh)

 Các chuyên gia tư vấn (Giảng viên của Khoa) trình bày phương án điều tra hiện trạng các loài động thực vật quý hiếm tại KBTTN Pù Huống với Ban quản lý KBT - Chương trình được tài trợ bởi Quỹ bảo tồn Việt Nam, năm 2011 (Nguồn: Nguyễn Đắc Mạnh)
 Giảng viên, học viên cao học và sinh viên tiến hành điều tra nghiên cứu khu hệ chim tại KBTTN Hồ Kẻ Gỗ năm 2011 với sự tài trợ của Quỹ bảo tồn Việt Nam-VCF (Nguồn: Nguyễn Đắc Mạnh)
 

Điều tra chim tại Khu BTTN Kim Hỷ, 2012 (Nguồn: Lưu Quang Vinh)

 

Tập huấn điều tra, giám sát đa dạng sinh học tại VQG Ba Bể, 2012 (Nguồn: Lưu Quang Vinh)

 

 

 

 

 


Chia sẻ