Bộ môn Bảo vệ thực vật rừng

3 tháng 10, 2014

 

1. Năm thành lập: 1995

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng giảng dạy của các môn học do Nhà trường, Khoa phân công cho các hệ đại học, cao học, nghiên cứu sinh. Các môn học do Bộ môn phụ trách: Hệ đại học: Côn trùng học, Bệnh cây học, Dự báo sâu bệnh hại, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Quản lý sâu bệnh hại, Quản lý dịch hại tổng hợp, Sâu bệnh hại cây Lâm nghiệp đô thị, Chỉ thị sinh học môi trường, Vi sinh vật môi trường, Tài nguyên sinh vật, Bảo vệ rừng tổng hợp cho sinh viên đại học; Hệ cao học: Quản lý côn trùng rừng, Bệnh cây rừng và vi sinh vật có ích, Quản lý sinh vật xâm hại cho học viên cao học ngành Lâm học, ngành Quản lý tài nguyên rừng; Đào tạo tiến sĩ: môn "Quản lý dịch hại tổng hợp"; "Bảo tồn côn trùng rừng" cho nghiên cứu sinh ngành "Quản lý tài nguyên rừng"; Hướng dẫn làm báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến các môn học về Bảo vệ thực vật, Vi sinh vật, Đa dạng sinh học, Quản lý dịch hại.

Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa, phối hợp với các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ: Vườn Quốc gia, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học lâm nghiệp, các Chi cục Bảo vệ thực vật...

3. Các thành tích đã đạt được

Tập thể Lao động tiên tiến các năm: 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12

Tập thể Lao động xuất sắc các năm: 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-2013

Bằng khen của Bộ NN&PTNT năm 2005-2006, 2009-2010

Bằng khen BCH Công đoàn NN&PTNT năm 2007-2008

4. Nhân sự của Bộ môn

GS.TS. NGUYỄN THẾ NHÃNguyên Chủ nhiệm Khoa QLTNR&MT; Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn

TS. LÊ BẢO THANH - Chủ nhiệm Bộ môn

TS. TRẦN THẾ LỰC

TS. NGUYỄN THÀNH TUẤN

TS. TRẦN TUẤN KHA

TS. BÙI TRUNG HIẾU

TS. BÙI VĂN BẮC

 CN. NGUYỄN THỊ MAI LƯƠNG

 

1

GS.TS. NGUYỄN THẾ NHà                                                                              

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm khoa từ 2006-2013; Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn giai đoạn từ 1995-2013.

Năm sinh: 1953

Ngạch công chức: Giảng viên chính

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: nhanguyenthe@gmail.com

Điện thoại: 0912.202.305

Môn học giảng dạy:

Đại học: Côn trùng học, Dự báo sâu bệnh hại, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Quản lý sâu bệnh hại, Quản lý dịch hại tổng hợp, Sâu bệnh hại cây lâm nghiệp đô thị, Chỉ thị sinh học môi trường, Tài nguyên sinh vật, Bảo vệ rừng tổng hợp.

Cao học: Quản lý côn trùng rừng, Quản lý sinh vật xâm hại.

Tiến sĩ: Quản lý dịch hại tổng hợp, Bảo tồn côn trùng rừng.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Hướng nghiên cứu: Côn trùng học; Đa dạng sinh học côn trùng; Quản lý sâu bệnh hại; Quản lý tài nguyên côn trùng, tài nguyên rừng; Bảo tồn và phát triển côn trùng.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Tiến sỹ: Nghiên cứu ảnh hưởng của khai thác nhựa thông tới tình trạng sức khoẻ của thông.

Bài báo:

Sâu ăn lá Keo tai tượng và phương pháp phòng trừ. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2001.

Xây dựng hệ thống thông tin về sâu bệnh phục vụ quản lý lâm nghiệp. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2001.

Đa dạng sinh học côn trùng rừng núi đá vôi miền Bắc ViệtNam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2003.

Sâu hại tre trúc và các biện pháp phòng trừ chúng. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2003.

Một số kết quả điều tra côn trùng thuộc bộ Bọ ngựa trong rừng miền bắc ViệtNam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2003.

Mô hình định lượng nguồn thức ăn của sâu ăn lá, sâu đục thân cành Keo tai tượng. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2004.

Chương trình "Quản lý tài nguyên côn trùng" trên máy vi tính. Báo cáo khoa học Hội nghị côn trùng học toàn quốc lần thứ 5, 2005.

Nghiên cứu hiện trạng sâu hại và biện pháp bọc bảo vệ măng các loài tre đang trồng phổ biến ở ViệtNam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2008. (Đồng tác giả).

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái cơ bản và mối quan hệ giữa môi trường và sự phát sinh của sâu róm hại thông. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2010.

Đặc điểm sinh vật học và biện pháp phòng trừ Sâu ăn lá trầm. Tạp chí kinh tế sinh thái, 2010.

Các loài bướm quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Hội nghị Côn trùng học toàn quốc lần 7, 2011.

Côn trùng quý hiếm và các giải pháp bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, Đà Bắc, Hòa Bình. Hội nghị Côn trùng học toàn quốc lần 7, 2011. (Đồng tác giả).                                          

Đa dạng sinh học côn trùng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An. Hội nghị Côn trùng học toàn quốc lần 7, 2011. (Đồng tác giả).

Một số kết quả điều tra côn trùng kí sinh, bắt mồi tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Nghệ An. Hội nghị Côn trùng học toàn quốc lần 7, 2011. (Đồng tác giả).

Nghiên cứu đề xuất biện pháp sử dụng côn trùng thiên địch phòng trừ Sâu róm bốn túm lông (Dasychira axutha Collennette) tại Bắc Kạn, Lạng Sơn và Bắc Giang. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2011.

Thành phần và đặc điểm sinh vật học cơ bản của sâu hại cây cảnh thuộc chi Ficus tại khu vực Xuân Mai. Tạp chí khoa học công nghệ lâm nghiệp, 2012.

Thành phần, mật độ côn trùng của một số loài cây bản địa trồng tại Lâm viên Sơn La. Tạp chí Khoa học công nghệ lâm nghiệp, 2013. (Đồng tác giả).

Một số đặc điểm sinh học của Bọ que hại luồng (Baculum apicalis Chen et He) tại Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học công nghệ lâm nghiệp, 2013. (Đồng tác giả).

Nghiên cứu xây dựng mô hình biện pháp tổng hợp quản lý Sâu róm bốn túm lông (Dasychira axutha Collennette, 1934). Hội nghị côn trùng học toàn quốc lần thứ 8, 2014.

Thành tích:

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm 2006 đến 2013

Chiến sĩ thi đua cấp bộ năm 2006 và 2010

Bằng khen Bộ NN&PTNT năm 2006, 2008, 2010

2

TS. LÊ BẢO THANH 

Chức vụ: Chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1974

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: lethanhfuv@gmail.com

Điện thoại: 0912.387.359

Môn học giảng dạy:

Đại học: Côn trùng học, Dự báo sâu bệnh hại, Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Sâu bệnh hại cây lâm nghiệp đô thị, Tài nguyên sinh vật, Bảo vệ thực vật.

Cao học: Quản lý côn trùng rừng, Quản lý sinh vật xâm hại.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Hướng nghiên cứu: Côn trùng học, Bảo tồn và phát triển côn trùng có ích, Kỹ thuật phòng trừ sâu hại, Đa dạng sinh học côn trùng.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Tiến sỹ: Nghiên cứu đặc điểm hoạt động của Xén tóc - Apriona germari (Hope) và kỹ thuật nhận biết tuổi sâu non ở ngoài rừng, 2012. (Tóm tắt: Link)

Bài báo:

Nghiên cứu hiện trạng sâu hại và biện pháp bọc bảo vệ măng các loài tre đang trồng phổ biến ở Việt nam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2008.

Present status of major forest insect pest in Vietnam and countermeasures. Journal of China Forest pest and disease, 2010.

Reproduction behavior observation of Apriona germari (Hope) adults. Journal of Nanjing forestry university, 2012.

Study on larvae instar number and division criterion of Apriona germari (Hope). Journal of China Forestry Science and Technology, 2012.

Status of biodiversity and protective measures concerned in Vietnam. Journal of Hunan Forestry Science & Technology, 2012.

Một số đặc điểm hình thái, sinh thái của Xén tóc trưởng thành - Apriona germari Hope (Coleoptera: Cerambycidae. Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, 2014.

Bước đầu xác định tuổi sâu non Xén tóc Apriona germari (Hope) (Cerambycidae: Coleoptera) bằng qui luật Dyar. Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 8, 2014.

Hiệu quả phòng trừ của dịch chiết từ lá xoan (Melia azedarach L.) trong phòng trừ Sâu xanh ăn lá trầm (Heortia vitessoidaes Moore). Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 8, 2014. (Đồng tác giả)

Những nét cơ bản về các loài côn trùng có giá trị thực phẩm tại khu vực Tây Bắc Việt Nam. Báo cáo khoa học, Hội nghị côn trùng quốc gia lần thứ 8, 2014. (Đồng tác giả)

Study on larval feces and instar identification of Apriona germari (Hope). Journal of Hunan Forestry Science & Technology, 2014.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm: 2005, 2006, 2007, 2008, 2013.

3

TS. TRẦN THẾ LỰC 

Năm sinh: 1974

Ngạch công chức: Kỹ sư

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: tranlucfuv@yahoo.com

Môn học giảng dạy: Hướng dẫn thực hành môn học Côn trùng rừng

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Tiến sỹ: Population phenology, life table and forecasting models of tomato-potato psyllid (Bactericera cockerelli) and the efficiency of a selected natural enemy for its control, 2014. Tóm tắt (Link)

Bài báo:

Tran, L.T., and S.P. Worner. 2011. Population phenology of tomato-potato psyllid (TPP) Bactericera cockerelli (Homoptera: Psyllidae) and the efficiency of selected natural enemies for its control. Potato Industry R &D Research Committe Meeting, 3rd March 2011, Palmerston North,New Zealand.

Tran, L.T., S.P. Worner, and D.A.J. Teulon. 2011. Temperature related development of tomato and potato psyllid (TPP) (Bactericera cockerelli) and predation efficiency of Orius vicinus: how to use what we know? Plant Protection Society Mini Symposium Tomato Potato Psyllid and Liberibacter in Solanaceous crops, 11 August Rotorua,New Zealand.

Tran, L.T., S.P. Worner, R.J. Hale, and D.A.J. Teulon. 2012. Estimating development rate and thermal requirements of Bactericera cockerelli (Hemiptera: Triozidae) reared on potato and tomato by using linear and nonlinear models. Environ. Entomol. 41(5): 1190-1198.

Tran, L.T., and S.P. Worner. 2012. Temperature related development of tomato and potato psyllid (TPP) (Bactericera cockerelli) and predation efficiency of Orius vicinus: how can we use what we know? Vegetables NZ Conference 18th April 2012,Pukekohe,New Zealand.

Tran, L.T., S.P. Worner, D.A.J. Teulon, G. Walker, and N. Berry. 2012. Population dynamics of tomato-potato psyllid (TPP) (bactericera cockerelli). Psyllid Conference: 26th and 27th July 2012 - Ellerslie Events Centre,Auckland,New Zealand.

Tran, L., S. Worner, J. Vereijissen, and D. Teulon. 2012. Population dynamics of tomato and potato psyllid (Bactericera cockerelli). SCRI Zebra Chip Annual Reporting Session Oct. 30 – Nov. 2, 2012, San Antonio, TX, USA.

Vereijssen J, Tran LT, Worner SP, and Teulon DAJ. 2013. The potential number of generations for Bactericera cockerelli in New Zealand. New Zealand Plant Protection: 385.Poster & abstract.

Vereijssen J, Tran LT, Worner SP, and Teulon, DAJ. 2013. Using Degree Days to time insecticide applications for tomato potato psyllid. NZGrower 68: 60-61.

4

TS. NGUYỄN THÀNH TUẤN

Năm sinh: 1977

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: nttuanfuv@gmail.com

Điện thoại: 0963.647.188

Môn học giảng dạy:

Đại học: Bệnh cây học, Dự báo sâu bệnh hại, Sử dụng côn trùng và vi sinh vật có ích, Quản lý sâu bệnh hại, Sâu bệnh hại cây lâm nghiệp đô thị.

Cao học: Bệnh cây rừng và vi sinh vật có ích.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

Hướng nghiên cứu: Quản lý bệnh hại thực vật, Kỹ thuật phòng trừ bệnh hại thực vật, Sử dụng vi sinh vật có ích.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn Thạc sỹ: Điều tra và xác định nguyên nhân gây bệnh phấn trắng trên cây rừng tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, 2010.

Luận văn Tiến sỹ: Nghiên cứu phân loại tuyến trùng thuộc giống Bursaphelenchus ký sinh trong cây Thông ở Việt Nam, 2014.

Lý lịch khoa học: Link

5

ThS. TRẦN TUẤN KHA

Năm sinh: 1977                                                      

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: khafuv@yahoo.com

Điện thoại: 01228.373.803

Môn học giảng dạy:

Đại học: Bệnh cây rừng, Sâu bệnh hại cây đô thị, Kỹ thuật phòng trừ bệnh hại, Sử dụng vi sinh vật có ích.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: Bệnh cây rừng, Sử dụng vi sinh vật có ích, Đa dạng sinh học nấm lớn, Kỹ thuật phòng trừ bệnh hại.

Công trình khoa học đã công bố:

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu tính đa dạng sinh vật nấm lớn miền Bắc Việt Nam- Trường Đại học Lâm nghiệp Tây Nam- Côn Minh- Trung Quốc.

Sách:

Nấm lớn Cúc Phương - Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng - Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Vi sinh vật Môi trường - Nhà xuất bản Nông nghiệp.

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh - Nhà xuất bản nông nghiệp.

Hướng dẫn cây cảnh làm sạch không khí trong phòng.

Bài báo:

Nghiên cứu đa dạng sinh học các loài nấm lỗ (Polyporales) tại vườn quốc gia Ba Vì. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, tháng 4, 2009.

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố nấm làm dược liệu mọc trên gỗ tại vườn quốc gia Ba Vì. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, số 3+4, 2013

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học các loài nấm làm dược liệu tại vườn quốc gia Ba Vì. Tạp chí khoa học công nghệ trường Đại học Lâm nghiệp, số 2, 2014.

Thành tích: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở các năm 2009, 2010, 2013; Lao động tiến tiến các năm 2007, 2008, 2011.

6

ThS. BÙI TRUNG HIẾU

Năm sinh: 1983

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: hieuxmf@yahoo.com

Điện thoại: 0988.206.500

Môn học giảng dạy:

Đại học: Côn trùng học và Quản lý dịch hại tổng hợp.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: IPM, Phòng trừ sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học

Công trình khoa học đã công bố:

Bài báo:

Nghiên cứu hiện trạng sâu hại và biện pháp bọc bảo vệ măng các loài tre đang trồng phổ biến ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 5, Tháng 5/2008. (Đồng tác giả)

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học của loài Vòi voi lớn (Cyrtotrachelus buqueti) và đề xuất các biện pháp phòng trừ tại khu vực Mai Châu - Hòa Bình. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, Số 2-2008.

Lý lịch khoa học: Link

Thành tích: Lao động tiên tiến 2013

7

ThS. BÙI VĂN BẮC

Năm sinh: 1985

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: buibac80@gmail.com

Điện thoại: 0976.230.551

Môn học giảng dạy:

Đại học: Dự báo sâu bệnh hại, Bệnh cây học, Vi sinh vật môi trường.

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học.

Hướng nghiên cứu: Đa dạng sinh học côn trùng, phòng trừ sâu bệnh hại, dự báo sâu bệnh hại

Công trình khoa học đã công bố:

Bài báo:

Các loài bướm quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. Báo cáo Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ VII, 2011 (Đồng tác giả)

Đa dạng sinh học côn trùng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An. Báo cáo Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ VII, 2011 (Đồng tác giả)

Một số kết quả điều tra côn trùng ký sinh, bắt mồi ăn thịt tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An. Báo cáo Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ VII, 2011 (Đồng tác giả)

Côn trùng quý hiếm và các giải pháp bảo tồn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, Đà Bắc, Hòa Bình. Hội nghị Côn trùng học toàn quốc lần 7, 2011. (Đồng tác giả).

Đánh giá vai trò của côn trùng thiên địch trong rừng trồng Thông mã vĩ (Pimus massoniana Lamb) tại xã Lợi Bác, Lộc Bình, Lạng Sơn. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, Số 2 năm 2011.

Hoạt tính sinh học của các chất chính trong tinh dầu bạch đàn trồng ở miền Bắc Việt Nam và mối liên hệ với các vấn đề môi trường sinh thái. Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. (Đồng tác giả)

Tiềm năng côn trùng kinh tế và các giải pháp khai thác hiệu quả, bền vững tại KBTTN Pù Luông, Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2013.

Nghiên cứu đề xuất biện pháp vật lý, cơ giới trong phòng trừ Sâu róm bốn túm lông (Dasychira axutha Collennette) hại Thông mã vĩ tại Lộc Bình, Lạng Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2013. (Đồng tác giả)

Hiệu quả phòng trừ của dịch chiết từ lá xoan (Melia azedarach L.) trong phòng trừ sâu xanh ăn lá trầm (Heortia vitessoides Moore). Báo cáo Hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ VIII, 2014. (Đồng tác giả)

Lý lịch khoa học: Link 

8

Cử nhân: NGUYỄN THỊ MAI LƯƠNG

Năm sinh: 1992

Ngạch công chức: Giảng viên

Quê quán: Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh.

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: mailuong.vfu2010@gmail.com

Điện thoại: 01666 417 926

Môn học giảng dạy: Vi sinh vật môi trường

Hướng dẫn tốt nghiệp: Đại học

Hướng nghiên cứu: Sử dụng VSV để xử lý môi trường, chỉ thị VSV môi trường

Công trình khoa học đã công bố:

- Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khả năng hấp phụ chất xanh methylen của vật liệu hấp phụ từ lõi ngô và vỏ bắp ngô.

Bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp phụ methylen xanh của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lõi ngô và vỏ ngô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 2 năm 2013 (Mã số đăng ký ISSN: 1859-3828).

- Đề tài tốt nghiệpĐại học: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực của rác thải sau mùa lễ hội Lim tại thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh. Đại học Lâm Nghiệp, 2014.

 

Các cán bộ viên chức đã từng công tác tại Bộ môn

1

GS.TS. TRẦN VĂN MÃO

Chức vụ: Nguyên Chủ nhiệm khoa QLTNR&MT

Năm sinh: 1939

Thời gian công tác tại bộ môn: 1964-2000

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 0903.477.076

Môn học giảng dạy: Bệnh cây

Công việc hiện nay: Giảng viên Đại học Thành Tây

2

NGƯT. TRẦN CÔNG LOANH

Chức vụ: Nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1939

Thời gian công tác tại bộ môn: 1964-2000

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Đông Hưng Thái Bình

Môn học giảng dạy: Côn trùng học

3

NGƯT. NGUYỄN THỊ KIM OANH

Chức vụ: Nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1946

Thời gian công tác tại bộ môn: 1976-2002

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 0433.840.267

Môn học giảng dạy: Bệnh cây học

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu

4

GVC.ThS. ĐỖ THỊ KHA

Chức vụ: Nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1955

Thời gian công tác tại bộ môn: 2004-2010

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email: dokhafuv@gmail.com

Điện thoại: 0433.840.465

Môn học giảng dạy: Bệnh cây học

Công việc hiện nay: Nghỉ hưu

5

ThS. LÊ THỊ DIÊN

Chức vụ: Nguyên Phó chủ nhiệm Bộ môn

Năm sinh: 1973

Thời gian công tác tại bộ môn: 1997-2003

Ngạch công chức: Giảng viên

Địa chỉ: Tp. Huế, Thừa Thiên Huế

Email: dienhuaf@gmail.com

Điện thoại: 0914.094.522

Môn học giảng dạy: Bệnh cây học

Công việc hiện nay: Giảng viên, Khoa Lâm nghiệp, Đại học Nông lâm Huế.

 

 

Các cô: Vũ Thị Huyên, Bùi Mai Hương đã chuyển sang công tác tại Trung tâm thí nghiệm thực hành, Khoa QLTNR&MT, Đại học Lâm nghiệp

 

Các thầy: Nguyễn Văn Lý, Bùi Đình Đức hiện đang công tác tại Trung tâm Đa dạng sinh học, Khoa QLTNR&MT, Đại học Lâm nghiệp

 

 

5. Các tư liệu hình ảnh về hoạt động đào tạo, NCKH

 

 PGS.TS Nguyễn Thế Nhã nhận Giấy chứng nhận chức danh Giáo sư chuyên ngành Lâm nghiệp

 

 Hội thảo về biện pháp IPM trong phòng trừ sâu hại măng tại Thanh Hóa

Hội thảo về biện pháp IPM trong phòng trừ sâu hại măng tại Hòa Bình

 

 

Tập huấn về biện pháp IPM trong phòng trừ sâu hại thông tại Lạng Sơn


Chia sẻ