Cựu sinh viên

11 tháng 10, 2014

Một số hình ảnh cựu sinh viên của khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường

 


 Cựu sinh viên khoá 1 (K40) hiện công tác tại trường ĐH Lâm nghiệp

 


Ông Trần Xuân Cường (phải) – Phó Giám đốc VQG Pù Mát (Cựu sinh viên khoá 1 – K40)

 

 

Ông Nguyễn Quốc Hiệu – Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Cục Kiểm lâm (Cựu sinh viên khoá 2 – K41)

 

 

Ông Nguyễn Danh Hùng – Giám đốc Khu BTTN Pù Hoạt (Cựu sinh viên khoá 2 – K41)

 

 

Ông Lưu Quang Vinh – Giảng viên Bộ môn Động vật rừng, trường ĐH Lâm nghiệp (Cựu sinh viên khoá 4 – K43)

 

 

Cựu sinh viên khoá 5 (K44) hiện công tác tại trường ĐH Lâm nghiệp


Chia sẻ