Khoá 1 Quản lý Tài nguyên rừng (K40) ngày ấy và bây giờ

8 tháng 3, 2016
Khoá 1 Quản lý Tài nguyên rừng (K40) ngày ấy và bây giờ

Là lớp sinh viên đầu tiên của Khoa Quản lý TNR&MT, các sinh viên K40 QLBV đã ra trường tính đến nay vừa tròn 16 năm. Trong suốt chặng đường 16 năm đó, lớp sinh viên đàn anh đã chứng tỏ mình là những người thực sự trưởng thành sau khi lĩnh hội đủ kiến thức từ các thầy cô Khoa QLTNR&MT.

Mỗi sinh viên đã tự chọn hướng đi riêng cho mình nhưng phần lớn là làm việc đúng với chuyên ngành. Có thể gặp lại các anh với cương vị nhà quản lý, nhà bảo tồn, kiểm lâm, giảng viên…. Nhưng với bất cứ vị trí nào các anh cũng không khỏi tự hào mình đã từng là sinh viên khoá đầu tiên ngành Quản lý bảo vệ, Khoa Quản lý TNR&MT, và dù ở đâu nhưng các anh, chị cũng không giấu được những cảm xúc khi gặp lại bạn bè, thầy cô, những ký ức cuả những tháng năm sinh viên lâm nghiệp.


Chia sẻ