CHẶNG ĐƯỜNG TRỞ THÀNH MỘT TRONG 40 NHÀ BẢO TỒN XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI CỦA CỰU SINH VIÊN KHOA QLTNR&MT

8 tháng 3, 2016
CHẶNG ĐƯỜNG TRỞ THÀNH MỘT TRONG 40 NHÀ BẢO TỒN XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI CỦA CỰU SINH VIÊN KHOA QLTNR&MTĐó là câu chuyện của nhà bảo tồn trẻ Nguyễn Văn Thái – Cựu sinh viên lớp 46A, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường. Anh tốt nghiệp Đại học năm 2005 và bắt đầu làm việc cho dự án bảo tồn thú ăn thịt nhỏ Châu Á tại Vườn Quốc gia Cúc Phương. Với những kiến thức thu được sau bốn năm học tại Khoa QLTNR&MT, Trường Đại học Lâm nghiệp, lòng nhiệt huyết cuả tuổi trẻ và những khát vọng trong công cuộc bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam, Nguyễn Văn Thái đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của các nhà bảo tồn trên thế giới.


Chia sẻ