Học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên tại Trung tâm tâm thí nghiệm thực hành 6 tháng 5, 2015

Trung tâm thí nghiệm thực hành, Khoa Quản lý TNR&MT là đơn vị trực thuộc khoa có tuổi đời còn khá trẻ nhưng với đội ngũ cán bộ có năng lực, kỹ năng tốt cũng như việc được đầu tư trang thiết bị hiện...

Đọc tiếp
Tổ chức thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học 22 tháng 5, 2012

Trong hai ngày 12 và 13/05/2012, Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học vào hai ngành Kế toán và Quản lý đất đai.

Đọc tiếp
Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp Đại học đợt I năm 2012 28 tháng 7, 2012

Hôm nay, ngày 26 tháng 07 năm 2012, Tại hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên khóa 53 – Hệ đào tạo tín chỉ; Khóa 52 – Kỹ thuật...

Đọc tiếp
Các hệ đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp 19 tháng 12, 2012

Các hệ đào tạo của trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay Đào tạo theo chương trình tín chỉ. Riêng tại cơ sở 2 vẫn tiến hành đao tạo theo niên chế, thời gian một khóa học là 4 (hoặc 5) năm. Quy trình đào...

Đọc tiếp
Hiển thị 11 - 16 of 16 kết quả.
của 2