Lịch sử và thành tích 27 tháng 9, 2014

Năm 1995 dự án “Củng cố và phát triển trường Đại học Lâm nghiệp đến năm 2000” được Bộ Lâm nghiệp phê duyệt với nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng, trong đó đào tạo đa ngành, đa hệ theo hướng chuyên...

Đọc tiếp
Cơ cấu tổ chức và hoạt động 5 tháng 5, 2014

Theo quyết định số 551/TCLĐ, ngày 24/08/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Khoa Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng được thành lập.

Đọc tiếp
Giới thiệu chung và các chuyên ngành đào tạo của Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường 19 tháng 12, 2012

Khoa Tài nguyên rừng và môi trường được thành lập từ năm 1956 và đã được đổi tên thành Khoa Lâm học theo Quyết định số 551/TCLĐ, ngày 24/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và...

Đọc tiếp
Gặp gỡ và làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Kỹ thuật Dresden - Đức 19 tháng 12, 2012

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án nghiên cứu chung về xử lý nhiệt độ cao cho tre giữa trường Đại học Lâm nghiệp và Đại học Kỹ thuật Dresden - Đức do Qũy nghiên cứu quốc gia Đức tài trợ. Sáng ngày...

Đọc tiếp
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 19 tháng 12, 2012

Kết quả nghiên cứu khoa học: Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đội ngũ cán bộ của Khoa có năng lực, trình độ cao, tâm huyết và liên kết tốt với doanh nghiệp. Trong giai đoạn...

Đọc tiếp
Hiển thị 11 - 18 of 18 kết quả.
của 2