PGS.TS Bế Minh Châu bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu cấp bộ về quản lý lửa rừng tại VQG Hoàng Liên 23 tháng 6, 2015

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2015 tại phòng họp A nhà A2, PGS.TS Bế Minh Châu – Phó chủ nhiệm khoa QLTNR và MT đã bảo vệ thành công báo cáo tổng kết kết quả đề tài nghiên cứu khoa học – Nhiệm vụ đặc...

Đọc tiếp
Sinh hoạt học thuật “Báo cáo tổng kết quá trình làm việc với tình nguyện viên nước ngoài Isabel và chuyên đề nghiên cứu về chất lượng môi trường tại Trường đại học Lậm nghiệp” 7 tháng 6, 2015

Ngày 04/06/2014 tại phòng họp E, nhà A3, Viện Sinh thái rừng và môi trường, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt học thuật: “Báo cáo tổng kết quá trình làm việc trong 2.5...

Đọc tiếp
Sinh hoạt học thuật về Đặc điểm hệ thống canh tác lúa mì bằng phương pháp truyền thống và hữu cơ tại Madhya Pradesh, Ấn Độ 15 tháng 5, 2015

Chiều ngày 13/5/2015, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường đã tổ chức buổi sinh hoạt học thuật với chủ đề “Nghiên cứu đặc điểm hệ thống canh tác lúa mì bằng phương pháp truyền thống và hữu cơ tại Madhya...

Đọc tiếp
Sinh hoạt học thuật với giáo sư Jim Barborak, Hoa Kỳ về “ Cơ hội và thách thức trong quản lý các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn ở Việt Nam” 6 tháng 2, 2015

Buổi sáng ngày 5 tháng 2 năm 2015 đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật về “ Cơ hội và thách thức trong quản lý các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn ở Việt Nam” do Giáo sư Jim Barborak - Giám đốc trung tâm...

Đọc tiếp
Sinh hoạt học thuật về “Định lượng dòng chảy mặt và xói mòn đất từ đường vận xuất gỗ ở lưu vực rừng Thủy Đầu” 30 tháng 1, 2015

Buổi chiều ngày 29 tháng 1 năm 2014 đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật về “Định lượng dòng chảy mặt và xói mòn đất từ đường vận xuất gỗ ở lưu vực rừng Thủy Đầu” do Thạc sỹ Tăng Sỹ Hiệp trình bày.

Đọc tiếp
Sinh hoạt học thuật về lĩnh vực Kỹ thuật môi trường và nâng hiệu quả làm việc với tình nguyện viên nước ngoài. 14 tháng 1, 2015

Chiều ngày 13/1/2015 Bộ môn Kỹ thuật Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt học thuật đầu tiên của năm 2015 với tiêu đề “Báo cáo tổng kết hoạt động chuyên môn lĩnh vực kỹ thuật môi trường của tình nguyện...

Đọc tiếp
Trao đổi học thuật với Ms. Lena Weische – tình nguyện viên người Đức. 23 tháng 12, 2014

Chiều 18/12/2014, tại Phòng họp C Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức buổi trao đổi học thuật với Ms. Lena Weische – tình nguyện viên người Đức.Tham dự buổi trao đổi có PGS.TS. Phùng Văn Khoa, Chủ...

Đọc tiếp
Cơ sở dữ liệu Đa dạng sinh học Việt Nam 13 tháng 11, 2014

Xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học cũng như đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn. Dữ liệu đa dạng sinh học được xây dựng và lưu trữ tại...

Đọc tiếp
Hiển thị 11 - 20 of 32 kết quả.
của 4