Công bố loài Thằn lằn ngón mới cho khoa học mang tên Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Rufford, Vương quốc Anh

22 tháng 3, 2016

Nhà khoa học Lưu Quang Vinh (Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam) cùng các đồng nghiệp ở Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Đại học Tổng hợp Cologne và Vườn thú Cologne (CHLB Đức) vừa công bố một loài Thằn lằn ngón mới cho khoa học trên tạp chí Zootaxa số 4067 (2) (tháng 1 năm 2016). Các mẫu vật chuẩn được thu thập tại tỉnh Khammouane, miền Trung Lào được so sánh đặc điểm hình thái và phân tích mối quan hệ di truyền giữa loài mới với các loài cùng giống phân bố ở Lào và Việt Nam. Loài mới này có tên là Cyrtodactylus rufford Luu, Calame, Nguyen, Le, Bonkowski, & Ziegler, 2016. Tên của loài Thằn lằn ngón mới nhằm vinh danh Tổ chức bảo tồn thiên nhiên Rufford, Vương quốc Anh vì sự hỗ trợ của tổ chức này cho công tác nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở các nước đang phát triển, trong đó có Lào và Việt Nam.

Loài Thằn lằn ngón mới có đặc điểm hình thái đặc trưng như sau: chiều dài đầu và thân đạt khoảng 72.5 mm, có 14-16 hàng nốt sần giữa thân, 27-29 hàng vảy bụng ở giữa thân, con đực có 42-43 lỗ trước hậu môn, vảy dưới đuôi phình rộng, đầu có các đốm nâu sẫm, vệt khoang cổ liên tục, thân có có 3-4 sọc ngang sáng màu.

Giống Thạch sùng ngón Cyrtodactylus được biết là một trong những giống thằn lằn đa dạng nhất với khoảng hơn 200 loài ghi nhận trên thế giới. Ở Lào số lượng loài thạch sùng ngón ghi nhận đến thời điểm hiện tại là 17 loài, trong đó có 9 loài ghi nhận tại tỉnh Khammouane.


Chia sẻ