Sinh hoạt học thuật về “Định lượng dòng chảy mặt và xói mòn đất từ đường vận xuất gỗ ở lưu vực rừng Thủy Đầu”

30 tháng 1, 2015
Buổi chiều ngày 29 tháng 1 năm 2014 đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật về “Định lượng dòng chảy mặt và xói mòn đất từ đường vận xuất gỗ ở lưu vực rừng Thủy Đầu” do Thạc sỹ Tăng Sỹ Hiệp trình bày.

 

Buổi sinh hoạt học thuật diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS Bế Minh Châu - Chủ nhiệm bộ môn Quản lý Môi trường. Nhiều thầy cô giáo và các nhà khoa học của khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường trong đó có PGS.TS Phùng Văn Khoa - Chủ nhiệm Khoa đã đến dự.

Thạc sỹ Tăng Sỹ Hiệp đã chia sẻ những kết quả nghiên cứu về lượng dòng chảy mặt và xói mòn đất từ đường vận xuất cũng như các nhân tố ảnh hưởng chính tới thời điểm xuất hiện, lượng dòng chảy mặt và xói mòn đất  mà luận văn Thạc sỹ của thầy đã thực hiện tại lưu vực rừng Thủy Đầu, Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu của thầy  được Chủ nhiệm khoa và các thành viên khác đánh giá cao. Buổi sinh hoạt học thuật  đã cung cấp thêm những thông tin khoa học hữu ích trong lĩnh vực Quản lý lưu vực cho các nhà khoa học của khoa QLTNR&MT. Các thành viên tham gia cũng đã trao đổi và đóng góp ý kiến làm cơ sở đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Một số hình ảnh tiêu biểu

 

Ths.Tăng Sỹ Hiệp trình bày kết quả nghiên cứu của mình

 

PGS.TS. Phùng Văn Khoa phát biểu ý kiến về kết quả nghiên cứu của Ths. Tăng Sỹ Hiệp

 

Ý kiến thảo luận của TS. Nguyễn Hải Hòa

 

 


Chia sẻ