PGS.TS Bế Minh Châu bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu cấp bộ về quản lý lửa rừng tại VQG Hoàng Liên

23 tháng 6, 2015
Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2015 tại phòng họp A nhà A2, PGS.TS Bế Minh Châu – Phó chủ nhiệm khoa QLTNR và MT đã bảo vệ thành công báo cáo tổng kết kết quả đề tài nghiên cứu khoa học – Nhiệm vụ đặc...

 

Đề tài đã đánh giá được tình hình cháy rừng tại khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên, xác định nguyên nhân cháy và đề xuất được các giải pháp Quản lý lửa rừng cũng như việc khắc phục hậu quả sau cháy tại khu vực nghiên cứu.

Theo kế hoạch, đề tài được thực hiện từ năm 2011 – 2013, nhưng thực tế kinh phí thực hiện đề tài bị cắt giảm nên thời gian thực hiện đề tài đã phải kéo dài thêm. Với sự quyết tâm và tâm huyết nghề nghiệp, nhóm  nghiên cứu đã nỗ lực hoàn thiện đề tài trong điều kiện gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Các thành viên trong hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu để hoàn thiện đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở luận chứng khoa học kỹ thuật quan trọng cho công tác quản lý lửa rừng tại VQG Hoàng Liên. 

 

Một số hình ảnh tiêu biểu 

PGS.TS. Bế Minh Châu trình bày kết quả nghiên cứu của đề tài

 

PGS.TS. Phùng Văn Khoa - Phản biện 1 đọc bản nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài

 

TS. Lê Sỹ Doanh - Phản biện 2 đọc bản nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài

 

GS. Ngô Quang Đê - Uỷ viên hội đồng nhận xét về báo cáo tổng kết đề tài

 Chia sẻ