Web Content Display Web Content Display

1. Sứ mệnh

     Đảm nhiệm trọng trách hàng đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển lâm nghiệp bền vững của đất nước; Giữ vai trò chủ đạo trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội về các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

2. Tầm nhìn

     Trở thành đơn vị đào tạo đa ngành có uy tín; tiếp cận chuẩn quốc tế và phát huy vị thế hàng đầu ở Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

3. Mục tiêu chiến lược

Phát triển mô hình đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng đa ngành, đa tầng, đa cấp độ và đa loại hình; đổi mới quản trị đại học theo hướng hội nhập, thực hiện cơ chế tự chủ, tiến tới hoàn toàn tự chủ vào năm 2025; tiếp tục giữ vững và phát huy vị thế hàng đầu của cả nước về quản lý tài nguyên rừng, trở thành đơn vị theo định hướng nghiên cứu và đạt chuẩn khu vực về lâm nghiệp vào năm 2030; giữ vững và từng bước nâng cao vị thế và danh tiếng của các nhóm ngành thế mạnh về tài nguyên và môi trường.

4. Định hướng phát triển cụ thể trong thời gian tới

  • Giữ vững vị trí đầu ngành trong nước và vươn tầm khu vực về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng và môi trường;
  • Đẩy mạnh phát triển theo cơ chế tự chủ, tự quản và tự giải trình;
  • Đẩy mạnh công tác tuyển sinh, phát triển đào tạo theo hướng đa loại hình, đa bậc và đa cấp độ, đổi mới căn bản nội dung và chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội và đảm bảo tính bền vững lâu dài;
  • Không ngừng phát triển các ngành mới trên cơ sở phát huy truyền thống và thế mạnh của Khoa QLTNR&MT.

5. Giá trị cốt lõi

Chất lượng - Vượt trội: Huy động mọi nguồn lực đảm bảo chất lượng dạy và học, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tốt nhất; không ngừng cải tiến, đổi mới, áp dụng các thành tựu công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, chất lượng vượt trội, từ đó nâng cao uy tín và thương hiệu của Khoa QLTNR&MT.

Tôn trọng - Chia sẻ: Tôn trọng người học và người lao động, tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng tự do học thuật, tôn trọng ý tưởng mới và luôn khuyến khích sự sáng tạo, trân trọng lựa chọn chính đáng của mỗi cá nhân; luôn đề cao chuẩn mực và trách nhiệm, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phục vụ và dịch vụ tốt nhất cho mỗi người, cho cộng đồng và cho xã hội; luôn lắng nghe, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ tri thức, tình cảm, kinh nghiệm và đồng hành cùng với người học để cùng vươn tới tầm cao.

Truyền thống - Hội nhập: Giữ vững và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của một đơn vị có bề dày thành tích; không ngừng củng cố và hoàn thiện nhằm tạo dựng môi trường học thuật thân thiện, bình đẳng, trong sáng, hội nhập, hướng chuẩn khu vực và quốc tế.

Đa dạng - Bền vững: Kiên định phát triển đào tạo và nghiên cứu theo hướng đa ngành, đa tầng, đa cấp độ và đa loại hình; trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng thích ứng với sự đa dạng về môi trường và điều kiện làm việc, có thể tự tin và thành công trong một thế giới luôn biến đổi; đảm bảo tính đa dạng và bền vững về các sản phẩm khoa học – công nghệ, góp phần đáp ứng những nhu cầu thiết yếu và cấp bách của xã hội.

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ đợt 1 năm 2019 ngành Quản lý Tài nguyên rừng và ngành Khoa học Môi trường

11 tháng 6, 2019

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, ngày 08, 09/6/2019, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận văn tốt nghiệp cho học viên Cao học ngành Quản lý Tài nguyên rừng và ngành Khoa học môi trường Khóa 25.

Tham dự Lễ bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong 40 Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ của 02 ngành. Trong đó, có 12 Hội đồng đánh giá cho học viên ngành Quản lý Tài nguyên rừng và 28 Hội đồng đánh giá cho học viên ngành Khoa học môi trường. Thành viên các Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên và môi trường.

Hội đồng đánh giá Luận văn ngành Quản lý Tài nguyên rừng

Tại mỗi Hội đồng, các học viên lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình. Các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, ý kiến phản biện và góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các học viên để hoàn thiện Luận văn; đồng thời Hội đồng cũng nêu nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức thực tế của các học viên.

Hội đồng đánh giá Luận văn ngành Khoa học môi trường

 

Đánh giá về các chất lượng của các đề tài, Hội đồng chuyên môn đều nhận định các Luận văn có nội dung, phong phú, phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Các Luận văn được trình bày khoa học, công phu, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn.

 Sau hai ngày làm việc, Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ của 40 Học viên thuộc Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường tại các Hội đồng đã diễn ra nghiêm túc, công khai và đảm bảo đúng quy chế. Kết quả 40 Học viên thuộc ngành Quản lý Tài nguyên rừng (12 học viên) và ngành Khoa học môi trường (28 học viên) đã được các Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng công nhận học vị Thạc sĩ năm 2019.

Hội đồng tăng hoa chúc mừng Học viên Bảo vệ thành công


Chia sẻ