Nội dung giao ban ngày 07 tháng 9 năm 2016

28 tháng 10, 2016
Nội dung giao ban ngày 07 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

Kết luận nội dung giao ban đầu tuần

 

Buổi sáng ngày 07 tháng 09 năm 2016, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường tổ chức họp buổi họp giao ban tuần dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phùng Văn Khoa - Trưởng Khoa; Thành phần có 12 người, vắng 0.

Các công việc đã thực hiện

1. Công tác đào tạo nghiên cứu khoa học

Đã và đang thực hiện tốt kế hoạch học kỳ I/2016-2017 theo đúng kế hoạch của Nhà trường.

2. Công tác sinh viên

Triển khai kế hoạch đăng ký Chuyên đề tốt nghiệp các lớp Hà Giang K3 – QLTNR và Yên Hưng K6 – QLTNR.

3. Công tác cán bộ

Ban Lãnh đạo khoa đã tham gia các cuộc họp về:  Họp giao ban công tác sinh viên Trường; Họp Hội nghị đánh giá công tác và triển khai hoạt động các tháng cuối năm, ngày 06/9/2016; Họp Hội nghị triển khai công tác đánh giá giảng viên định kỳ năm 2016, ngày 7/9/2016.

Các công việc trọng tâm trong thời gian tới

1. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy toàn quốc 2016 theo chỉ đạo của Nhà trường, Ban Lãnh đạo Khoa thống nhất phân công như sau:

+ Đăng ký sản phẩm sẽ trưng bày cho Bộ môn/Trung tâm (Chủ trì: Trưởng các Bộ môn/Trung tâm), hạn cuối trong ngày 08/9/2016;

+ Chịu trách nhiệm chung, duyệt sản phẩm trưng bày trong Hội nghị cho Khoa (TS. Nguyễn Hải Hòa);

+ In poster, in sản phẩm trưng bày khác cho Khoa (Chủ trì: ThS. Bùi Văn Năng).

- Các thầy cô đăng ký kế hoạch dự giờ trong học kỳ I/2016-2017, tập hợp theo từng Bộ môn và gửi về Cô Trần Thị Thanh Thủy.

- Tiếp tục hoàn thiện và mở lớp tập huấn phân tích môi trường cấp chứng chỉ; Làm đề nghị xin đổi tên Trung tâm Thí nghiệm thực hành (Chủ trì: Ông Bùi Văn Năng), hạn cuối 30/9/2016.

- Rà soát, báo cáo tổng kết đánh giá chương trình tiên tiến (giao cho cô Nguyễn Thị Bích Hảo, cô Nguyễn Thị Huyền Trang, các thầy cô là cố vấn học tập các lớp ngành QLTNTN-TA), hạn cuối ngày 25/9/2016.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chương trình ngành Du lịch sinh thái (TS. Nguyễn Đắc Mạnh).

2. Công tác sinh viên

- Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt giao lưu giới thiệu ngành nghề cho Khóa 61 của Khoa QLTNR&MT, Ban Lãnh đạo Khoa thống nhất một số công việc và cán bộ chủ trì như sau:

+ Lựa chọn địa điểm và các thủ tục liên quan đến liên hệ địa điểm (Chủ trì: TS. Trần Ngọc Hải);

+ Lên kế hoạch đi lại cho đoàn (Chủ trì: ThS. Thị Thanh Thủy);

+ Chuẩn bị chương trình để giao lưu giới thiệu ngành nghề (Chủ trì: TS. Lê Bảo Thanh).

- Lên kế hoạch Tour giới thiệu về các Bộ môn, trung tâm trong Khoa với sinh viên K61; Lên kế hoạch 01 buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt các lớp sinh viên; 01 buổi gặp mặt học viên cao học.

- Triển khai tổng kết năm học 2015-2016 theo Thông báo 2025/TB-ĐHLN-CT&CTSV ngày 28/06/2016; Ban Lãnh đạo Khoa yêu cầu Cố vấn học tập các lớp hướng dẫn các lớp sinh viên tổng kết năm học 2015-2016 bao gồm các mục công việc sau:

+ Tổng hợp điểm rèn luyện, danh sách đề nghị xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 và khen thưởng năm học 2015-2016 của các lớp sinh viên.

+ Xét kỷ luật sinh viên nghỉ sinh hoạt tập thể, vi phạm công tác đăng ký nơi ở học kỳ 2, năm học 2015-2016.

+ Gửi kết quả học tập năm học 2015-2016 về gia đình sinh viên.

+ Tiếp nhận, tổng hợp kết quả thu Học bạ, Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính/bản sao công chứng) của các lớp sinh viên.

+ Tổng hợp danh sách đăng ký nơi ở học kỳ 1, năm học 2016 – 2017 của các lớp sinh viên.

+ Tổng kết đánh giá công tác cố vấn học tập năm học 2015-2016.

- Triển khai Đại hội lớp sinh viên, năm học 2016 – 2017.

- Để đảm bảo cho việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” giữa khóa và cuối năm học, năm học 2016 – 2017, Ban Lãnh đạo khoa yêu cầu trưởng các đơn vị đôn đốc cố vấn học tập các lớp trong Khoa chủ động lên kế hoạch đến quản lý quân số của lớp, báo cáo danh sách sinh viên vắng mặt về Nhà trường qua Phòng CT-CTSV vào cuối buổi học (Thông báo số 2452/TB-ĐHLN-CTCTSV, này 23/8/2016).

3. Công tác cán bộ

- Các Đơn vị nhắc nhở cán bộ nằm trong danh sách đánh giá định kỳ năm 2016 – 2017 chuẩn bị tốt nội dung sát hạch theo kế hoạch chung của Nhà trường. Bộ môn Động vật rừng và Bộ môn Bảo vệ thực vật rừng đăng ký lại thời gian sát hạch cho Ông Nguyễn Hải Hà và Ông Trần Tuấn Kha và gửi về Văn Phòng Khoa.

- Lớp Phương pháp luận giảng dạy thực hành đã được Nhà trường duyệt và cụ thể như sau:

+ Thời gian: 6 ngày, từ ngày mùng 10/9/2016;

+ Địa điểm: Phòng họp E nhà A3.

Các Đơn vị nhắc nhở các cán bộ đăng ký lớp học này có mặt đầy đủ và đúng giờ.

- Cán bộ của Bộ môn/Trung tâm duy trì việc thực hiện đúng quy định về hoạt động và quản lý của bộ môn (theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bộ môn).

TRƯỞNG KHOA

Phùng Văn Khoa

Tác giả:  VFU\qltnrvmt

Chia sẻ