Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2017, đợt 2

29 tháng 7, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2017, đợt 2

Thời gian tuyển sinh: Tháng 10 năm 2017

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Các chuyên ngành tuyển sinh và chỉ tiêu:

1 - Lâm học: 02 chỉ tiêu

2 - Điều tra và quy hoạch rừng: 01 chỉ tiêu

3 - Kỹ thuật cơ khí: 01 chỉ tiêu

4 - Kỹ thuật chế biến lâm sản: 01 chỉ tiêu

5 - Quản lý tài nguyên rừng: 02 chỉ tiêu

6 - Kinh tế nông nghiệp: 01 chỉ tiêu.

Mọi thông tin liên hệ Phòng 202 và 204, Nhà A1, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội - ĐT: 0433 840 541

http://sdh.vnuf.edu.vn/documents/779420/0/TB%20TuyensinhTiensi%202017%2CD2.pdf


Chia sẻ