LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

28 tháng 9, 2017
Trong 02 ngày 23, 24/9/2017, Trường Đại học Lâm nghiệp & Khoa Quản lý tài nguyên rừng & MT đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 cho các học viên cao học ngành Khoa học Môi trường

Tham dự các buổi bảo vệ có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn. Trải qua hai năm học tập lý thuyết và thời gian làm Luận văn tốt nghiệp, các học viên đã đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ trong việc hoàn thiện nội dung đề tài và có sự chuẩn bị chu đáo cho buổi bảo vệ. 

Theo lịch được sắp xếp, các học viên lần lượt báo cáo tóm tắt nội dung luận văn của mình, hầu hết tất cả các đề tài đều được hội đồng đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao; các số liệu, tài liệu được thu thập một cách khoa học và được tính toán, phân tích, tổng hợp một cách cụ thể, chi tiết. Các thành viên trong hội đồng đã đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức cho các luận văn. Bên cạnh đó, các thành viên của các Hội đồng đã đưa ra nhiều câu hỏi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế của các học viên. Các buổi bảo vệ của các Học viên cao học đều có sự cổ vũ, động viên của các đồng nghiệp và người thân.

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, đúng quy chế, các Luận văn tốt nghiệp của các học viên  đều được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu và đề nghị phòng Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học Lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng Nhà trường công nhận học vị Thạc sĩ cho các học viên đủ điều kiện.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

PSG.TS. Phùng Văn Khoa, Chủ nhiệm Khoa QLTNR&MT, Chủ tịch hội đồng

Học viên tự tin bảo vệ luận văn trước hội đồng

Hội đồng chấm luận văn chúc mừng học viên bảo vệ thành công


Chia sẻ