ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2020

4 tháng 10, 2017

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Được sự nhất trí của Đảng ủy, ngày 30/9/2017, Chi bộ khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Tham dự và chỉ đạọ Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Hải, Bí thư chi bộ, PCN Khoa QLTNR&MT, đồng chí Phùng Văn Khoa, Đảng uỷ viên, Phó bí thư chi bộ, Chủ nhiệm Khoa QLTNR & MT, đồng chí Lê Bảo Thanh, Chi uỷ viên, PCN Khoa QLTNR & MT

Đại hội đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Hải – Bí thư chi bộ, thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội cũng được nghe báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Các báo cáo đã đánh giá rõ nét những kết quả nổi bật mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh đó cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Văn Khoa đánh giá cao các nội dung trong Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được, sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ Khoa nhiệm kỳ 2015 - 2017, đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo, công bố quốc tế trong thời gian vừa qua đã đạt nhiều thành tích, là Khoa lớn có truyền thống, có lực lượng cán bộ giảng viên, nhà khoa học trình độ cao, cơ sở vật chất tốt, Khoa cần phát huy thế mạnh để phát triển.

Đồng chí Phùng Văn Khoa cũng đề nghị Cấp ủy chi bộ cùng với lãnh đạo khoa cần có định hướng và quy hoạch ưu tiên phát triển các ngành, chuyên ngành là thế mạnh, tăng cường cử cán bộ đi đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, có chính sách khen thưởng cho các cán bộ có thành tích trong nghiên cứu khoa học; Khoa cũng cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa tận dụng khai thác nguồn lực bên ngoài để đầu tư cơ sở vật chất cho nghiên cứu, đào tạo, thực hành thực tập cho sinh viên… Chi ủy chi bộ khóa mới cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Khoa.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm các đồng chí sau:

1. Phùng Văn Khoa: Bí thư chi bộ

2. Trần Ngọc Hải: Phó Bí thư chi bộ

3. Trần Thị Thanh Thuỷ: Chi uỷ viên

4. Lê Bảo Thanh: Chi uỷ viên

5. Nguyễn Hải Hoà: Chi uỷ viên

Đại hội đã thành công tốt đẹp trong nghi lễ trang nghiêm, đúng quy định của Đảng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Đồng chí Trần Ngọc Hải - Bí thư chi bộ đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

Đảng viên bỏ phiếu bầu Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Bí thư và Phó bí thư chi bộ Khoa Quản lý tài nguyên rừng & Môi trường ra mắt đại hội

Toàn cảnh buổi lễ


Chia sẻ