Các thầy cô Khoa QLTNR&MT tham gia chương trình tập huấn nâng cao: “Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng.

6 tháng 9, 2017
Trong 04 ngày 29/08-01/09/2017, tại Hà Nội. Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) đã tổ chức tập huấn nâng cao về: "Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng".

Tham dự tập huấn có TS. Klaus Schmitt - Cố Vấn Trưởng Dự án GTZ CZM, Ông Trần Văn Hùng – Chuyên gia tổ chức GIZ, Chuyên gia quốc tế Unique Ông Paul Jacovelli; Bà Andrea Braun; Ông Ngô Trí Dũng – Viện tài nguyên và Môi trường, Đại học Nông Lâm Huế; Lãnh đạo Tổng cục Lâm Nghiệp; Các thầy cô Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Viện Điều tra quy hoạch Rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty Lâm nghiệp Đắk Tô, Công ty Lâm nghiệp Đại Thành, Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, Viện Nghiên cứu và Phát triển rừng nhiệt đới, Công ty cổ phần Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol, Công ty Lâm nghiệp Yên Thế.

Mục tiêu của lớp tập huấn là nâng cao năng lực cho cán bộ kỹ thuật về QLRBV và CCR của một số đơn vị cung cấp dịch vụ QLRBV tiềm năng, trong thời gian tới họ sẽ trở thành các tiểu giáo viên (ToT) và thực hiện triển khai tổ chức tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các chủ rừng, cơ sở chế biến lâm sản về quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR).

Nội dung tập huấn QLRBV và CCR, bao gồm: những vấn đề cốt lõi về QLRBV và CCR, tầm quan trọng quốc tế, hệ thống chứng chỉ rừng trên thế giới và Việt Nam, rừng có giá trị bảo tồn cao, lập kế hoạch quản lý rừng, chi phí và doanh thu, khía cạnh xã hội và môi trường. Ngoài ra, các học viên có một ngày thăm hiện trường Công ty Lâm nghiệp Yên Thế, Bắc Giang, đây là Công Ty đã được trao chứng chỉ rừng FSC quốc tế năm 2016.

Cũng tại chương trình tập huấn, PGS. TS. Phùng Văn Khoa đã khẳng định: "Khoa chúng tôi sẽ triển khai chương trình giảng dạy về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng đáp ứng nhu cầu thực tế ở Việt Nam".

Qua lớp tập huấn, các học viên đã trao đổi kinh nghiệm thực tế về QLRBV, lộ trình làm chứng chỉ rừng, những thách thức cũng như những lợi ích từ QLRBV và chứng chỉ rừng mang lại. Học viên cũng được thảo luận về hoạt động lâm sinh, quản lý khai thác, quản lý rác thải, an toàn lao động, theo dõi, giám sát và chuỗi hành trình sản phẩm, quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao. Lớp tập huấn đã góp phần hình thành và thúc đẩy phát triển đội ngũ chuyên gia nòng cốt trong nước về đánh giá và cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế./.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Chuyên gia quốc tế Unique Ông Paul Jacovelli thuyết trình tại buổi tập huấn

Các học viên thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến chứng chỉ rừng

PGS.TS. Phùng Văn Khoa - Chủ nhiệm Khoa QLTNR & MT phát biểu tại buổi tập huấn

TS. Klaus Schmitt - Cố Vấn Trưởng Dự án GTZ CZM trao chứng chỉ cho các học viên


Chia sẻ