Nghiệm thu cấp cơ sở sản phẩm nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất trầm hương theo hướng bền vững ở Việt Nam”

23 tháng 5, 2019
Nghiệm thu cấp cơ sở sản phẩm nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Đức “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất trầm hương theo hướng bền vững ở Việt Nam”, mã số: NĐT.10.GER/16.

Thực hiện Quyết định số 945/QĐ-ĐHLN-HTQT ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, sáng nay các Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở sản phẩm nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, mã số: NĐT.10.GER/16 do GS.TS. Nguyễn Thế Nhã – Bộ môn Bảo vệ thực vật rừng, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường làm chủ nhiệm đề tài đã họp và đánh giá 11 sản phẩm Khoa học và công nghệ.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở sản phẩm nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư, mã số: NĐT.10.GER/16 tại trường Đại học Lâm nghiệp

Các nhà khoa học và nhà quản lý giám sát quá trình thu hoạch sản phẩm thí nghiệm tại Hương Khê, Hà Tĩnh

Ngay sau khi khai mạc, các Hội đồng đã tiến hành đánh giá và nghiệm thu lần lượt từng sản phẩm Khoa học và công nghệ cấp cơ sở của đề tài. Mỗi hội đồng nghiệm thu gồm 05 nhà khoa học thuộc các lĩnh vực Quản lý tài nguyên rừng, Lâm sinh, Công nghệ sinh học, thực vật rừng,.... đã tham gia hội đồng đảm bảo 100% theo Quyết định. Hội đồng đã họp và đánh giá rất cao các sản phẩm Khoa học công nghệ của đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất trầm hương theo hướng bền vững ở Việt Nam", mã số: NĐT.10.GER/16.

Hình ảnh một số sản phẩm tại các Hội đồng nghiệm thu:

Mẫu tiêu bản Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte (Hương Khê, Hà Tĩnh)

Fusarium sp.

Aureobasidium sp.

Sản phẩm trầm hương của hai cây thí nghiệm

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở sản phẩm nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất trầm hương theo hướng bền vững ở Việt Nam", mã số: NĐT.10.GER/16 đã hoàn thành. Các sản phẩm của đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao. Kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở sản phẩm nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất trầm hương theo hướng bền vững ở Việt Nam", mã số: NĐT.10.GER/16 đối với 11 sản phẩm đều được đánh giá cao và vượt các yêu cầu đề ra so với Hợp đồng của đề tài.

Một số hình ảnh của Hội đồng nghiệm thu:


Chia sẻ