PGS.TS Trần Ngọc Hải – Phó Trưởng Khoa QLTNR&MT được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017

28 tháng 11, 2017

Ngày 18/11/2017, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 2380/QĐ-CTN ngày 18/11/2017 về việc Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 64 nhà giáo; Quyết định số 2381/QĐ-CTN ngày 18/11/2017 về việc Phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 748 nhà giáo.

Năm nay, vinh dự cho Khoa QLTNR&MT có PGS.TS Trần Ngọc Hải được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đây là niềm phấn khởi, tự hào của toàn thể cán bộ, viên chức; học sinh, sinh viên và học viên của Khoa, Nhà trường và cá nhân, gia đình Thầy.

Khoa QLTNR&MT một lần nữa xin được gửi lời chúc mừng đến quý Thầy, Cô được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2017

Một số hình ảnh trong lễ công bố quyết định

NGƯT. PGS. TS. Trần Ngọc Hải (bên trái)


Chia sẻ