Khai giảng lớp tập huấn tiểu giáo viên về tăng cường năng lực quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ

16 tháng 1, 2019
Sáng ngày 15 tháng 1 năm 2019, Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Trường Đại học Lâm nghiệp, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đã tổ chức lễ khai giảng lớp “Tập huấn tiểu giáo viên về tăng cường năng lực quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ”.

Lễ khai giảng có sự tham dự của đại diện một số đơn vị liên quan thuộc Vụ rừng đặc dụng, phòng hộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ban giám hiệu trường Đại học Lâm nghiệp, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường và Khoa Lâm học, các thầy cô giáo cùng các em sinh viên hai Khoa. 

NGND.GS.TS. Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu trong lễ khai giảng

Lớp tập huấn thuộc chương trình Dự án triển khai Đề án tăng cường năng lực quản lý hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ giai đoạn 2018-2020. Các nội dung này nằm trong Đề án Tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 626/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017 nhằm nâng cao năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn từ cấp trung ương đến cơ sở để bảo đảm bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam. Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) sẽ tiếp tục hỗ trợ lớp tập huấn cũng như hỗ trợ triển khai Đề án trong những năm tới đây.

Ngay sau lễ khai giảng, các chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học đã bắt đầu lên lớp về các vấn đề liên quan đến hoạt động của các khu bảo tồn và du lịch sinh thái tại Việt Nam. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 15 đến 22 tháng 1 năm 2019.   

Thầy Lưu Quang Vinh trao đổi về hoạt động du lịch và du lịch sinh thái gắn với Lâm nghiệp tại Việt Nam

Một số hình ảnh Lễ khai giảng:


Chia sẻ