Khoa QLTNR & MT tổ chức thực tập nghề nghiệp 2 cho khóa 59 - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng tại Vườn quốc gia Cát Bà - Huyện Cát Hải - Tỉnh Hải Phòng

11 tháng 6, 2017
Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 2016 – 2017, từ ngày 03/05/2017 đến 28/05/2017. Khoa QLTNR & MT – Trường ĐH Lâm nghiệp tổ chức hướng dẫn thực tập nghề nghiệp 2 (TTNN) cho 2 lớp khóa 46, ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Mục tiêu của đợt TTNN2 giúp sinh viên nắm vững các kiến thức lý thuyết đã được học, ngoài ra nó còn giúp sinh viên: 

- Nắm vững hơn các công việc và thao tác cần thực hiện trong quá trình nghiên cứu đặc điểm, tính chất của vật liệu cháy (VLC), dự báo cháy rừng, phương pháp thu thập và phân tích số liệu khi xây dựng một phương án hoặc kế hoạch quản lý lửa rừng cho một đơn vị bảo vệ rừng, đồng thời còn làm quen với một số biện pháp PCCCR thông dụng.

- Trang bị cho SV những kỹ năng cần thiết để đề xuất phương án quản lý thực vật rừng ở một VQG hay Khu bảo tồn thiên nhiên.

- Nắm vững những kỹ năng thực hiện công tác điều tra các điều kiện cơ bản phục vụ xây dựng biện pháp quản lý nguồn nước cho một lưu vực nhỏ, tiếp cận với những hoạt động thực tiễn quản lý nguồn nước.

-  Nắm vững phương pháp điều tra và nhận biết được loài sâu hại, loại bệnh hại chủ yếu, đánh giá được mức độ gây hại và đề xuất phương hướng phòng trừ cụ thể loài sâu, bệnh hại chủ yếu cho từng đối tượng trong khu vực điều tra.

-  Biết cách tổng hợp, phân tích số liệu và viết báo cáo khoa học.

Một số hình ảnh tại đợt thực tập

Môn học Quản lý tài nguyên thực vật rừng

Môn học Quản lý lửa rừng

Phỏng vấn các đồng chí Kiểm Lâm đóng trên địa bàn


Chia sẻ