Khoa QLTNR & MT phối hợp cùng UN – REDD tổ chức lớp tập huấn: “Nâng cao về giám sát đánh giá kết quả SIRAP – BDS”

16 tháng 6, 2017
Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn 2 đã phối hợp với khoa QLTNR & MT tổ chức hkóa tập huấn:” Nâng cao về giám sát đánh giá kết quả SIRAP – BDS” trong 6 ngày (08-14/06/2017) tại Trường Đại học Lâm nghiệp cho đại biểu của 6 tỉnh thí điểm Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng và Cà Mau.

Tham dự khoá tập huấn có ông Phạm Minh Thoa – Cán bộ tư vấn UNDP; Ông Nguyễn Thanh Xuân, Ông Nguyễn Đức Vinh cán bộ M&E; PGS. TS. Phùng Văn Khoa – Chủ nhiệm Khoa QLTNR & MT; TS. Nguyễn Hải Hoà – Chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật Môi trường; Tham gia lớp tập huấn còn có các đại biểu đến từ Viện Điều tra quy hoạch rừng, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng phía Nam, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, dự án Sẵn sàng cho REDD+ và Dự án Rừng và Đồng bằngcùng các đại biểu 6 tỉnh trong cả nước có dự án UN – REDD thí điểm.

Những nội dung chính thảo luận trong tập huấn bao gồm xác định các nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng và đề xuất các giải pháp giải quyết, lộ trình xây dựng kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh. Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia cũng cung cấp thêm một số kỹ năng mềm như kỹ năng thúc đẩy, kỹ năng tổ chức các cuộc họp tham vấn, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những rủi ro trong quá trình xây dựng SIRAP - BDS.

Các đại biểu tham dự tập huấn là những cán bộ kỹ thuật trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng PRAP tại các tỉnh Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Bình Thuận và Cà Mau nên việc tham gia khóa tập huấn này là hết sức hữu ích.

Bên cạnh đó, khoa QLTNR & MT muốn trao đổi thêm nhiều kênh thông tin ngoài thực tế nhằm lồng ghép kiến thức REDD+ vào chương trình đào tạo về lâm nghiệp hoặc biến đổi khí hậu của một số ngành trọng điểm trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

PGS. TS. Phùng Văn Khoa, Chủ nhiệm Khoa QLTNR & MT - Thuyết trình tại buổi tập huấn

Khoá tập huấn chụp ảnh lưu niệm


Chia sẻ