Sinh viên chương trình tiên tiến khoa QLTNR&MT dành học bổng học tập thạc sĩ tại nhiều nước trên thế giới

4 tháng 7, 2017

Chương trình Tiên tiến về Quản lý tài nguyên thiên nhiên là chương trình được xây dựng dựa trên sự hơp tác giữa trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam (Vietnam National University of Forestry) và trường Đại học Tổng hợp Colorado (Colorado State University, Hoa Kỳ) với các hướng chuyên môn về Tài nguyên rừng, tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, sinh học và bảo tồn Động thực vật, GIS và viễn thám và các chủ đề khác về môi trường, biến đổi khí hậu và sinh thái. Sinh viên được học tập trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh từ năm thứ 2 sau năm đầu học các môn cơ bản và tăng cường tiếng Anh. Ngoài học tập, sinh viên còn được tham dự các buổi sinh hoạt học thuật của các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu trên thế giới về Quản lý Tài nguyên thiên nhiên. Sau khi kết thúc chương trình học sinh viên có thể nộp hồ sơ học bổng thạc sĩ ở nhiều nước trên thế giới. Một số sinh viên chương trình tiên tiến đang theo học thạc sĩ tại nước ngoài như: Trần Mai Anh đang học thạc sĩ tại đại học Kookmin, Hàn Quốc; Phạm Minh và Quỳnh Oanh cũng đang bước vào Kỳ học thứ 2 ở Nhật Bản; Nguyễn Nguyệt Anh và Đoàn Minh Thùy cũng đã giành được học bổng làm trợ giảng và trợ lý nghiên cấu tại đại học British Columbia và đại học Saskatchewan (Cannada) và còn nhiều bạn sinh viên nữa…

Một số hình ảnh sinh viên học tập tại nước ngoài


Chia sẻ