Khoa QLTNR & MT tổ chức thẩm định đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2017

1 tháng 4, 2017

Theo QĐ: 437/QĐ-ĐHLN-KHCN, ngày 23/03/2017. Hội đồng khoa học và công nghệ Khoa QLTNR & MT tổ chức  thẩm định đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2017.

Năm nay Khoa QLTNR & MT có 14 đề tài cấp cơ sở với các lĩnh vực chuyên môn khác nhau: Bảo vệ thực vật rừng, Thực vật rừng, Động vật rừng, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Hoá học. Chủ trì của các đề tài là Tiến sĩ, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư cùng gần 20 cộng tác viên. Những con số này cũng đã thể hiện được phần nào tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học của các thầy cô Khoa QLTNR & MT, củng cố thêm cho Khoa QLTNR & MT nói riêng và Trường Đại học Lâm nghiệp nói chung những nghiên cứu mới về Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

Hội đồng chuyên môn Động vật rừng - Côn trùng rừng

Hội đồng chuyên môn Thực vật rừng

Hội đồng chuyên môn Quản lý môi trường và Kỹ thuật môi trường


Chia sẻ