Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng đợt 2 năm 2017

27 tháng 11, 2017

Ngày 25/11/2017 tại giảng đường G2, trường Đại học Lâm nghiệp. Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 23B chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm các nhà khoa học nhiều kinh nghiệm thuộc các lĩnh vực động vật, thực vật, bảo vệ thực vật, môi trường... Hội đồng đã làm việc hết sức nghiêm túc, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được của học viên  cũng đã chỉ ra những hạn chế cần bổ sung, hoàn thiện. Kết quả đánh giá chung các Luận văn đều dược trình bày khoa học, có tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn cao.

Một số hình ảnh của buổi lễ 


Chia sẻ