BỘ MÔN ĐỘNG VẬT RỪNG, KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÃ ĐẾN THĂM VÀ GIỚI THIỆU CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG THPT KHU VỰC BA VÌ, SƠN TÂY (HÀ NỘI) VÀ NHO QUAN (NINH BÌNH)

29 tháng 5, 2020

Từ ngày 25 – 29/5/2020, Bộ môn Động vật rừng, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường đã đến làm việc và giới thiệu các ngành nghề đào tạo tại một số trường THPT Khu vực thị xã Sơn Tây – Hà Nội: Trường THPT Xuân Khanh, Trường THPT Tùng Thiện; Khu vực huyện Ba Vì – Hà Nội: Trường THPT Ba Vì, Trường THPT Dân tộc Nội Trú Hà Nội, Trường THPT Minh Quang, Trường Trung tâm GDTX Ba Vì; Khu vực Nho Quan - Ninh Bình: Trường THPT Dân Tộc Nội Trú Ninh Bình, Trường THPT Nho Quan B và Vườn quốc gia Cúc Phương.

Đoàn công tác đã tặng nước sát khuẩn phòng ngừa dịch Covid-19 do Khoa QLTNR&MT sản xuất tới một số trường học và Ban quản lý VQG Cúc Phương.

Đoàn công tác đã tặng nước sát khuẩn tại trường THPT Xuân Khanh

Đoàn công tác tặng nước rửa tay tại trường THPT Dân Tộc Nội Trú Hà Nội

Đoàn công tác tặng nước sát khuẩn tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Đoàn công tác gặp gỡ Ban Giám hiệu các trường THPT để giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của Khoa QLTNR&MT thuộc hệ đào tạo đại học và sau đại học. Trong năm học 2020 – 2021, Khoa QLTNR và Môi trường có 7 nghề nghề đào tạo ở bậc Đại học:

- Ngành Quản lý tài nguyên rừng

- Ngành Du lịch sinh thái

- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

- Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh)

- Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn, đào tạo bằng tiếng Việt)

- Ngành Khoa học môi trường

- Ngành Bảo vệ thực vật

Ở bậc đạo tạo Thạc sỹ, Khoa QLTNR&MT đào tạo 3 ngành:

- Ngành Quản lý tài nguyên rừng

- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

- Ngành Khoa học môi trường

Ở bậc đào tạo Tiến sỹ, Khoa QLTNR&MT đào tạo ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Ngoài những tờ rơi theo từng ngành nghề đào tạo được chuyển tới giáo viên và các em học sinh, Đoàn công tác Bộ môn Động vật rừng đã dán tờ rơi giới thiệu các ngành nghề chung của Khoa QLTNR&MT tại các bảng tin của các trường học.

Tờ rơi giới thiệu ngành nghề đào tạo của Khoa QLTNR&MT được treo tại bảng tin của trường THPT Xuân Khanh

Đoàn công tác làm việc với Ban Giám hiệu trường THPT Tùng Thiện

Đoàn công tác dán tờ rơi giới thiệu các ngành nghề đào tạo của Khoa tại trường THPT Ba Vì

Tờ rơi giới thiệu các ngành nghề của Khoa được dán tại bảng tin của trường THPT Dân Tộc Nội Trú Hà Nội

Đoàn công tác làm việc với Ban giám hiệu trường THPT Minh Quang

Tờ rơi giới thiệu các ngành nghề của Khoa QLTNR&MT được dán tại bảng tin trường Trung tâm GDTX Ba Vì

Đoàn công tác Bộ môn Động vật rừng đến làm việc tại trường THPT Dân Tộc Nội Trú Ninh Bình

Đoàn công tác Bộ môn Động vật rừng đến làm việc tại trường THPT Nho Quan B, tỉnh Ninh Bình

Đoàn công tác đã làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Cúc Phương về chiến lược phát triển chung và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đoàn công tác làm việc với Ban lãnh đạo VQG Cúc Phương

Tờ rơi giới thiệu ngành nghề đào tạo của Khoa QLTNR&MT được dán tại cổng Vườn quốc gia Cúc Phương

Học sinh quan tâm và tìm hiểu về các ngành đào tạo đăng trong tờ rơi

Đoàn công tác mong muốn đưa thông tin tuyển sinh đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp và Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường tới các em học sinh trong khắp mọi miền của tổ quốc. Với cơ sở vật chất khang trang; đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình; cơ hội việc làm đầy triển vọng và tiềm năng phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Trường Đại học Lâm nghiệp và Khoa Quản lý Tài nguyên rừng & Môi trường sẽ là nơi lựa chọn học tập lý tưởng cho các bạn học sinh.

Trung bình (0 Bình chọn)
Tỷ lệ trung bình là 0.0 ngôi sao trên mức cao nhất 5 sao.


Chia sẻ:
   270784

Chia sẻ