Thông báo tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 3 tháng 7, 2021

Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường tổ chức "Tọa đàm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới" vào lúc 8 giờ ngày 6/7/2021 bằng hình thức trực tuyến. Trân trọng kính mời các đoàn viên thanh niên, cán bộ, giảng viên Khoa QLTNR&MT tham gia đầy đủ. Trân trọng./.

Đọc tiếp
THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 62 THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 11 tháng 6, 2021

KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 62 HỆ CHÍNH QUY (2017 – 2021)

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Đắc Mạnh 17 tháng 8, 2020

Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững; Giảng viên; Số điện thoại : 0912977442; Email: manhfuv@gmail.com; hoặc manhdvr@yahoo.com

Đọc tiếp