CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 21 tháng 8, 2020

Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 551/TCLĐ, ngày 24/08/1995 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), với tên tiền thân là Khoa Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng.

Đọc tiếp

Tin nổi bật