PGS.TS. Bùi Xuân Dũng 17 tháng 8, 2020

Giảng viên cao cấp; Trưởng Bộ môn Quản lý môi trường; Điện thoại liên hệ: CQ: 0439997196 NR: 02433840628 DĐ: 0904628003 Email: buixuandungfuv@gmail.com...

Đọc tiếp
PGS.TS. Phùng Văn Khoa 17 tháng 8, 2020

Giảng viên cao cấp (V.07.01.03.288); Trưởng Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Số điện thoại: 0352191968; Email: khoapv@vnuf.edu.vn hoặc khoaduongfuvcsu@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Kiều Thị Dương 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0914673588; Điện thoại cơ quan: 0243 840 628. Email: duongkt@vnuf.edu.vn hoặc kieutduong@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Ngô Duy Bách 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0912315202; Email: bachvfu@gmail.com - bachnd@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thị Thanh An 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0832980117; Email: anntt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Ths. Lê Thái Sơn 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Bí thư Liên chi đoàn Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Số điện thoại: 0397357286; Email: Thaisonfuv@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Trần Thị Đăng Thuý 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0393173459; Email: tranthuyvfu2015@gmail.com

Đọc tiếp