TS. Vũ Huy Định 17 tháng 8, 2020

Giảng viên chính; Trưởng Bộ môn Hoá học; Số điện thoại: 0985910858; Email: vuhuydinh@vnuf.edu.vn; vuhuydinh@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Trần Thị Thanh Thuỷ 17 tháng 8, 2020

Giảng viên chính (V.07.01.02); Trưởng Công đoàn Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Số điện thoại: 0982 723 402; Email: tranthuyvfu@gmail.com, thuyttt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Vân Hương 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0989.593.288; Email: Huongnv1@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Ths. Đặng Thị Thuý Hạt 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0986 068 065; Email: hatdtt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp