PGS.TS. Lê Bảo Thanh 17 tháng 8, 2020

Giảng viên cao cấp; Phó Trưởng Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Trưởng Bộ môn Bảo vệ thực vật; Số điện thoại: 0912. 387. 359; Email: lethanhfuv@gmail.com; thanhlb@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
GS.TS. Nguyễn Thế Nhã 17 tháng 8, 2020

Giảng viên cao cấp; Nguyên Trưởng Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Số điện thoại: 0912.202.305; Email: nhant@vnuf.edu.vn hoặc nhanguyenthe@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thành Tuấn 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0963 647188; Email: nttuanfuv@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Bùi Văn Bắc 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0866.757. 785; Email: buibac80@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Trần Tuấn Kha 18 tháng 8, 2020

Số điện thoại : 0358912563; Email : khafuv@ yahoo.com

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Thị Mai Lương 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0366417926; Email:mailuong.vfu2010@gmail.com/ luongntm@vnuf.edu.vn.

Đọc tiếp