NCS. Trần Tuấn Kha bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ 18 tháng 6, 2015

Ngày 17/6/2015 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Trần Tuấn Kha với đề tài: "Nghiên cứu thành phần...

Đọc tiếp