TS. Vương Duy Hưng 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Trưởng Bộ môn Thực vật rừng; Số điện thoại: 0813 803 972; Email: duyhungfuv@gmail.com

Đọc tiếp
PGS.TS. Trần Ngọc Hải 17 tháng 8, 2020

Giảng viên cao cấp bậc 2; Nguyên Phó Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Nguyên Trưởng Bộ môn Thực vật rừng; Số điện thoại: 0943.966.368; Email: haicrungfuv@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Phùng Thị Tuyến 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0396 456 048; Email: phungtuyen@gmail.com, tuyenpt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Ths. Phạm Thanh Hà 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0989.883.307; Email: hapt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Ths. Tạ Thị Nữ Hoàng 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0942399396; Email: nuhoangta@gmail.com

Đọc tiếp