TS. Trần Tuấn Kha 18 tháng 8, 2020

Số điện thoại : 0358912563; Email : khafuv@ yahoo.com

Đọc tiếp
PGS. TS. Nguyễn Hải Hoà 18 tháng 8, 2020

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường; Giảng viên cao cấp, Mã số V07.01.01.290; Số điện thoại: 086.925.8898. Email: hoanh@vnuf.edu.vn/ nguyenhaihoa2007@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Trần Thị Hương 18 tháng 8, 2020

Giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03; Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường; Số điện thoại : 0912994159 Email : huongfrem@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Hải Hà 18 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0963046726 Email: nguyenhaiha21@gmail.com;

Đọc tiếp
Ths. Bùi Văn Năng 17 tháng 8, 2020

Giám đốc Trung tâm Phân tích môi trường và Ứng dụng địa không gian; Giảng viên; Số điện thoại:0906.0123.75; Email: nangfuv@yahoo.com.vn

Đọc tiếp
KS. Phan Đức Lê 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: 0988.630.269; Email: phanduclevfu@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Bích 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: + 84 (0) 348610686; Email:bichnguyen.17@gmail.com ; bichntn1@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Đỗ Thị Thu Phúc 17 tháng 8, 2020

Kỹ thuật viên; Số điện thoại: 091.5694031; Email: phucdtt.vnuf@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Thị Điểm 17 tháng 8, 2020

Kỹ thuật viên; Số điện thoại: 098.7482397; Email:Nguyendiemvfu@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Lê Văn Vương 17 tháng 8, 2020

Kỹ thuật viên; Số điện thoại: 0375307090; Email: vuonglv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Đắc Mạnh 17 tháng 8, 2020

Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững; Giảng viên; Số điện thoại : 0912977442; Email: manhfuv@gmail.com; hoặc manhdvr@yahoo.com

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Thị Tuyết Mai 17 tháng 8, 2020

Kỹ sư Hướng dẫn thưc hành; Phó Giám đốc Trung tâm Đa dạng sinh học và Quản lý rừng bền vững; Số điện thoại: 0988183227; Email: maintt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Ths. Bùi Mai Hương 17 tháng 8, 2020

Kỹ sư Hướng dẫn thực hành; Số điện thoại: 0987311352; Email: binhhuongkt@gmai.com

Đọc tiếp
Ths. Phan Đức Linh 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại : 0389918116; Email: phanduclinhvfu@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Văn Lý 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: 0978427199; Email: thienlyddsh@yahoo.com

Đọc tiếp
KS. Bùi Xuân Trường 17 tháng 8, 2020

Kỹ sư Hướng dẫn thực hành; Số điện thoại: 0905041102; Email: truongfuv88@gmail.com

Đọc tiếp
KS. Trần Thị Tú Dược 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: 0981281583; Email: trantuduocvfu@gmail.com

Đọc tiếp
KS. Trịnh Văn Thành 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: 0978.26.12.88; Email: thanhtv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 20 of 47 kết quả.
của 3