Thông báo về việc Tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 26 tháng 9, 2023

Trường Đại học Lâm nghiệp Thông báo số 698/TB-ĐHLN-ĐT ngày 20/9/2023 về việc tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2023 cho 5 ngành đào tạo, trong đó có ngành Quản lý Tài nguyên rừng. Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Đọc tiếp

Tin nổi bật