PGS.TS Bế Minh Châu bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu cấp bộ về quản lý lửa rừng tại VQG Hoàng Liên 23 tháng 6, 2015

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2015 tại phòng họp A nhà A2, PGS.TS Bế Minh Châu – Phó chủ nhiệm khoa QLTNR và MT đã bảo vệ thành công báo cáo tổng kết kết quả đề tài nghiên cứu khoa học – Nhiệm vụ đặc...

Đọc tiếp
Sinh hoạt học thuật về “Định lượng dòng chảy mặt và xói mòn đất từ đường vận xuất gỗ ở lưu vực rừng Thủy Đầu” 30 tháng 1, 2015

Buổi chiều ngày 29 tháng 1 năm 2014 đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật về “Định lượng dòng chảy mặt và xói mòn đất từ đường vận xuất gỗ ở lưu vực rừng Thủy Đầu” do Thạc sỹ Tăng Sỹ Hiệp trình bày.

Đọc tiếp
Mối liên hệ giữa độ xốp với độ chặt của tầng đất mặt tại rừng Keo lá tràm, Khu nghiên cứu thực nghiệm, Trường Đại học Lâm nghiệp 13 tháng 11, 2014

Độ xốp của đất là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất có ảnh hưởng sâu sắc đến các quá trình thuỷ văn, có ý nghĩa lớn đối với cây trồng cũng như công tác bảo vệ đất, chống xói mòn. Tuy nhiên việc...

Đọc tiếp
Hội thảo Nghiên cứu hành động có sự tham gia cho quản lý rừng dựa trên cộng đồng 25 tháng 11, 2013

Hội thảo "Nghiên cứu hành động có sự tham gia cho quản lý rừng dựa trên cộng đồng" do Bộ Môi trường Nhật Bản tài trợ đã được khai mạc tại Trường ĐHLN.

Đọc tiếp