PGS. TS. Nguyễn Hải Hoà 18 tháng 8, 2020

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường; Giảng viên cao cấp, Mã số V07.01.01.290; Số điện thoại: 086.925.8898. Email: hoanh@vnuf.edu.vn/ nguyenhaihoa2007@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Trần Thị Hương 18 tháng 8, 2020

Giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03; Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường; Số điện thoại : 0912994159 Email : huongfrem@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Dương Thị Bích Ngọc 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0974.404.487; Email: ngocdtb@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Thị Bích Hảo 17 tháng 8, 2020

Giảng viên; Số điện thoại: 0912720776; Email: repeaterfu2@gmail.com hoặc haontb@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
Ths. Thái Thị Thuý An 17 tháng 8, 2020

Giảng Viên; Số điện thoại: 0349.733.960; Email: thaithuyan0311@gmail.com

Đọc tiếp