Ths. Trần Thị Hương

18 tháng 8, 2020
Giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03; Phó Trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường; Số điện thoại : 0912994159 Email : huongfrem@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên :     TRẦN THỊ HƯƠNG                        Giới tính : Nữ

Năm sinh : 1980

Ngạch giảng viên: Giảng viên (hạng III), mã số V.07.01.03

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Học vị : Thạc sỹ,  Năm : 2005 ; Chuyên ngành :  Khoa học môi trường;     

Ngoại ngữ: Tiếng Anhvị công tác:  Bộ môn Kỹ thuật  môi  trường, Khoa QLTNR&MT, trường ĐH Lâm nghiệp

Số điện thoại :           0912994159 

Email : huongfrem@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2002, Cử nhân, Khoa học môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên -  ĐH Quốc gia Hà Nội.
 • 2005, Thạc sỹ, Khoa học môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên -  ĐH Quốc gia Hà Nội.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Từ 12/2002 – 6/2014: Giảng viên, Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường – Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.
 • Từ 7/2014- đến nay: Giảng viên, Bộ môn Kỹ thuật môi trường, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường – Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học:  Giảng dạy các học phần sau:
 • Đánh giá tác động môi trường,
 • Đánh giá môi trường,
 • Đánh giá rủi ro sinh thái.
 • Khoa học môi trường

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường các dự án lâm nghiệp, nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng dô thị.
 • Đánh giá  hiện trạng và tác động môi trường các nhà máy, khu công nghiệp, các làng nghề, đô thị, vùng nông thôn…
 • Đánh giá hiệu quả các mô hình trồng rừng, cây công nghiệp…
 • Đánh giá rủi ro sinh thái
 • Quản lý môi trường các đô thị, vùng nông thôn.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở
 1. Nghiên cứu xác định hàm lượng lưu huỳnh trong một số dược liệu được sản xuất và chế biến tại xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Đề tài cấp Trường ĐHLN, 2013
 2. Nghiên cứu đề xuất phương án quản lý rác thải trường Đại học Lâm nghiệp, Đề tài cấp Đề tài cấp Trường ĐHLN, 2014
 3. Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước do hoạt động sản xuất tại làng nghề kim cơ khí xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà, Đề tài cấp Đề tài cấp Trường ĐHLN, 2019

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm không khí trong phòng của một số loài cây bản địa cho khu vực Thành phố Hà Nội, Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, 2010-2012

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

 1. Trần Thị Hương, Kiến thức bản địa trong các dự án lâm nghiệp Vườn quốc gia Xuân Sơn – Phú Thọ, Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2006
 2. Trần Thị Hương, Thực trạng nước thải dệt nhuộm tại làng nghề Phùng Xá – Mỹ Đức – Hà Nội, Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2008
 3. Trần Thị Hương, Lê Hoài Nam, Nghiên cứu cải tiến công nghệ Biogas cho các trang trại chăn nuôi tại Đôn Nhân, Sông Lô, Vĩnh Phúc, Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2011
 4. Trần Thị Hương, Nguyễn Hà Linh, Nghiên cứu ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động khai thác và chế biến quặng tại mỏ Atimol-vàng Khuôn Phục, Chiêm Hoá, Tuyên Quang, Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2011
 5. Trần Thị Hương, Nghiên cứu hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng rau khu vực thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2012
 6. Trần Thị Hương, Nghiên cứu xác định hàm lượng Lưu huỳnh trong một số dược liệu được sản xuất và chế biến tại Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên, Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp, 2014
 7. Trần Thị Hương, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất phương án quản lý rác thải trường Đại học Lâm Nghiệp, Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp, 2015
 8. Trần Thị Hương, Hàm lượng Nitrat trong một số loại rau được trồng tại huyện Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp, 2015
 9. Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Tình, Xây dựng bản đồ phân vùng ô nhiễm kim loại nặng Fe, As, Pb trong nước ngầm tại xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp, 2015
 10. Trần Thị Hương, Nguyễn Xuân Cảnh, Xây dựng bản đồ phân cấp chất lượng nước sông đoạn chảy qua huyện Hoài Đức, Hà Nội, Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp, 2016
 11. Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Bích Hảo, Nguyễn Đắc Mạnh, Lưu Quang Vinh, Nguyễn Hải Hà, Phùng Thị Tuyến, Tạ Tuyết Nga, Bùi Thị Sang, Đánh giá tác động của hoạt động du lịch sinh thái tới môi trường tự nhiên và xã hội tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp, 2018
 12.  Nguyễn Thị Bích Hảo, Trần Thị Hương và các cộng sự, Tiềm năng du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La, Tạp chí Khoa học công nghệ Lâm nghiệp, 2019.

7.2. SÁCH  

 • Giáo trình

1. Vương Văn Quỳnh (Chủ biên, Trần Thị Hương và các cộng sự, Đánh giá tác động môi trường, NXB Nông Nghiệp, 2012

 • Bài giảng

1. Bế Minh Châu (Chủ biên), Trần Thị Hương, Kiểm soát tai biến và rủi ro môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2016.

2. Nguyễn Hải Hoà (Chủ biên), Trần Thị Hương và các cộng sự, Khoa học môi trường đại cương, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2019

 


Chia sẻ