TS. Dương Thị Bích Ngọc

17 tháng 8, 2020
Giảng viên; Số điện thoại: 0974.404.487; Email: ngocdtb@vnuf.edu.vn

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:     DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC                                             Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1982

Ngạch giảng viên: Giảng viên (V.07.01.03.276)

Học vị: Tiến sỹ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác:  Bộ môn Kỹ thuật  môi  trường, Khoa QLTNR&MT, ĐH Lâm nghiệp

Số điện thoại:  0974.404.487

Email: ngocdtb@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2004, Đại học, Thổ Nhưỡng, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Việt Nam
 • 2011, Thạc sỹ, Kỹ thuật môi trường, Viện Unesco-IHE, Delft, Vương quốc Hà Lan.
 • 2019, Tiến sỹ, Chính sách môi trường, Đại học Radboud, Nijmegen, Vương quốc Hà Lan.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 01/2005 - nay, Giảng viên, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường – Đại học Lâm nghiệp Việt Nam.

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học: Biến đổi sinh thái toàn cầu: tác động và giảm thiểu; Biến đổi khí hậu và chính sách toàn cầu.
 • Sau Đại học: Đánh giá tác động môi trường; Ứng phó với Biến đổi khí hậu; Biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp.
 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng: Chính sách môi trường, Chính sách bảo tồn, Dịch vụ chi trả môi trường rừng (PFES); Mối quan hệ giữ môi trường và con người

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Chính sách môi trường;

Chính sách bảo tồn tài nguyên thiên nhiên;

Dịch vụ chi trả môi trường;

Đánh giá môi trường;

Giảm thiểu và thích ứng BĐKH.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu tổng quan cách tiếp cận bảo tồn đa dạng sinh học: góc nhìn từ mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Đề tài cấp Đại học Lâm nghiệp. 2019-2021.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

Cấp Quốc gia

1. Khai thác và phát triển nguồn gen cây Xá xị (Cinnamomum parthenoxylon Meisn (Lauraceae) ở miền Bắc Việt Nam. Đề tài Cấp quốc gia. 2019-2023.

2. Nghiên cứu trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả nước tại rừng quốc gia Đền Hùng. Cấp Quốc gia. 2011-2015.

3. Kiến thức bản địa của người dân tộc Dao và Mường trong việc sử dụng cây thuốc tại vườn quốc gia Ba Vì, Việt Nam. Đề tài hợp tác quốc tế. 2007-2009.

4. Ảnh hưởng của người dân địa phương tới thực vật Vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa, Việt Nam. Đề tài hợp tác quốc tế. 2005-2008.

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xác định diện tích rừng và phân bổ rừng cần thiết cho các địa phương. Đề tài Cấp Bộ NN&PTNT. 2006-2007.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Dương Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Lý. Hiện trạng và giải pháp xử lý ô nhiễm Crom trong môi trường nước mặt tại làng nghề sản xuất hàng mã Đạo Tú, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thông tin khoa học Lâm nghiệp. Năm 2012.
 2. Dương Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai Lương, Nguyễn Thị Thành. Nghiên cứu khả năng hấp phụ thuốc nhuộm Methylen xanh của vật liệu hấp phụ chế tạo từ lỗi ngô và vỏ ngô. Tạp chí khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2. Năm 2013.
 3. Duong Thi Bich Ngoc, Peter van der Steen. Application of city water balance model to develop strategies for urban water management in Hanoi. Journal of Forestry Science and Technology. Số 3. Trang: 96-109. Năm 2016.

B. Quốc tế

1. Ngoc T. B. Duong and Wouter T. de Groot (2018). Distributional risk in PES: Exploring the concept in the Payment for Environmental Forest Services program, Vietnam. Forest Policy and Economics (92): 22-32.

2. Ngoc T.B Duong and R.J.G. van den Born (2019). Thinking about nature in the East: an empirical investigation of visions of nature in Vietnam. Ecopsychology 11(1).

3. Ngoc T. B. Duong and Wouter T. de Groot (2020). The impact of payment for forest environmental services (PFES) on community-level forest management in Vietnam. Forest Policy and Economics (113): 102135.

7.2. SÁCH

 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo
 1. Duong Thi Bich Ngoc. Social Aspects of Forest and Nature Conservation in Vietnam. 2019. ISBN 978-94-028-1566-5.

Chia sẻ