Ths. Trần Thị Thanh Thuỷ

17 tháng 8, 2020
Giảng viên chính (V.07.01.02); Trưởng Công đoàn Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Số điện thoại: 0982 723 402; Email: tranthuyvfu@gmail.com, thuyttt@vnuf.edu.vn

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH THUỶ  Giới tính: Nữ  

   Năm sinh: 1978

Ngạch giảng viên: giảng viên chính (V.07.01.02)

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh B1

Đơn vị công tác: Bộ môn Hóa học, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại:  0982 723 402

Email: tranthuyvfu@gmail.com, thuyttt@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Năm 2000, cử nhân, Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm 2005, Thạc sỹ, Hoá học phân tích, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

12/2001 đến 12/2002: Giảng viên tập sự tại Bộ môn Hóa học, Trường ĐH Lâm nghiệp

12/2002 đến 9/2003: Giảng viên tại Bộ môn Hóa học, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường ĐH Lâm nghiệp trường ĐH Lâm nghiệp

9/2003 đến 12/2005: Học viên Cao học tại Khoa Hóa học – Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

12/2005 đến 4/2018: Giảng viên tại Bộ môn Hóa học, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường ĐH Lâm nghiệp, Trường ĐH Lâm nghiệp

8/2014 đến 10/2017: Chủ nhiệm Bộ môn Hóa học, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường ĐH Lâm nghiệp;

4/2018 đến nay: Giảng viên chính tại Bộ môn Hóa học, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường ĐH Lâm nghiệp, Trường ĐH Lâm nghiệp           

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Hoá học Đại cương, Hoá học phân tích, Hoá học hữu cơ, Hoá học các hợp chất cao phân tử, Quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Hoá học phân tích;
 • Đánh giá và xử lý ô nhiễm môi trường;

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu tổng số nguyên tố dinh dưỡng của hai loại măng Luồng và măng Bương trồng tại xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Đề tài cấp Trường ĐHLN, 2007.

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion kim loại đến việc xác đinh hàm lượng photphat trong nước tự nhiên, Đề tài cấp Trường ĐHLN, 2016.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Cơ sở

1. Nghiên  cứu  tổng  hợp  và  khả  năng hấp phụ của vật liệu từ spinel trên chất mang than hoạt tính ứng dụng để xử lí nước thải, Đề tài cấp Trường ĐHLN, 2011.

2. Nghiên  cứu  xác  định  hàm  lượng vitamin  C  và  hàm  lượng  chất  xơ trong một số loại rau rừng thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, Đề tài cấp Trường ĐHLN, 2011.

3. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ từ một số khoáng tự nhiên dùng để xử lí nước thải, Đề tài cấp Trường ĐHLN, 2012.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Trần Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Kim Cai, Lê Khánh Toàn, Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu tổng số nguyên tố dinh dưỡng của măng Luồng và măng Bương trồng tại xã Đồng Bảng, Mai Châu,  Hòa Bình. Thông tin KH Lâm nghiệp, số 2, 2008.
 2.  Trần Thị Thanh Thuỷ, Nghiên cứu hàm lượng clorua và sunfua trong nước giếng khoan ở xã Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội. Thông tin KH Lâm nghiệp, số 2, 2009.
 3. Trần Thị Thanh Thuỷ, Theo dõi hàm lượng sắt trong nước giếng khoan ở xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mĩ, Hà Nội trước và sau khi dùng thiết bị xử lí nước. Thông tin KH Lâm nghiệp, số 2, 2009.
 4. Trần Thị Thanh Thuỷ, Nghiên cứu xác định hàm lượng nitơ tổng số trong măng Bát Độ và măng Mai trồng tại khu vực Xuân Mai. Thông tin KH Lâm nghiệp, số 1, 2010.
 5. Trần Thị Thanh Thuỷ, Đánh giá một số chỉ tiêu môi trường trong nước bể bơi Đại học Lâm nghiệp. Thông tin KH Lâm nghiệp, số 3, 2011.
 6. Trần Thị Thanh Thuỷ, Nghiên cứu xác định hàm lượng clo dư trong nước bể bơi Khu liên hiệp thể thao Trường ĐH Lâm nghiệp, Thông tin KH Lâm nghiệp, số tháng 10, 2012.
 7. Trần Thị Thanh Thuỷ, Đặng Thị Thuý Hạt, Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion đến việc xác định hàm lượng Photphat trong nước tự nhiên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 20/10, 2017.
 8. Đặng Thị Thúy Hạt, Trần Thị Thanh Thủy, Đặng Thế Anh, Đỗ Quang Trung, Investigation of the adsorption of phosphate in groundwater on modified lateriteoreby cerium, Journal of Forestry Science and Technology, số 2, 2018.
 9. Vũ Huy Định, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trần Thị Thanh Thuỷ, Đặng Thế Anh, Nghiên cứu biến tính một số vật liệu tự nhiên sử dụng cho quá trình fenton dị thể, phân hủy phẩm màu hữu cơ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 4, 2018.

B. Quốc tế

7.2. SÁCH

 • Giáo trình

      1. Đinh Quốc Cường, Lê Khánh Toàn, Trần Thị Thanh Thuỷ, Giáo trình Hoá học phân tích, Nhà xuất bản Nông nghiệp, năm 2016.

 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo

1. Trần Thị Thanh Thuỷ, Vũ Huy Định, Bài giảng Hoá học các hợp chất cao phân tử, ĐH Lâm nghiệp, 2019.


Chia sẻ