Ths. Lê Thái Sơn

17 tháng 8, 2020
Giảng viên; Bí thư Liên chi đoàn Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Số điện thoại: 0397357286; Email: Thaisonfuv@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Lê Thái Sơn                                                 Giới tính: Nam

Năm sinh: 1991

Ngạch giảng viên:

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại Ngữ: Tiếng anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản lý môi trường – Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường – Trường Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0397357286

Email: Thaisonfuv@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2013, Kỹ sư, Quản lý tài nguyên rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp
 •  2018, Thạc sỹ, Khoa học Lâm nghiệp, Đại học Canterbury, New Zealand

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 2013 – nay (Toàn thời gian): Giảng viên, Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và môi trường, trường Đại học Lâm nghiệp 

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Quản lý lưu vực

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Viễn thám 

Ứng dụng GIS trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên 

Ứng dụng Viễn thám trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên 

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Điều tra kiểm kê và xây dựng bản đồ tài nguyên rừng 

Mô hình hóa sinh cảnh và phân bố sinh vật

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám          

Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường trên quy mô lưu vực

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Ứng dụng mô hình GIS nhằm phân tích nguy cơ phát sinh của cây Mai dương (Mimosa pigra L.) tại vùng lõi phía nam Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng, Đề tài cấp trường Đại học Lâm nghiệp, 2019.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Bộ
 1. Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Đắc Lắk và tỉnh Đắc Nông, Chương trình Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc, 2013-2014.
 2. Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Hoà Bình, Bắc Giang, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá, Chương trình Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc, 2014-2015.
 3. Điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Quảng Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Chương trình Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc, 2015-2016.

4. Rà soát, xây dựng và đề xuất ban hành chính sách đầu tư tài chính bền vững cho hoạt động của hệ thống các khu RĐDPH phù hợp với Luật chuyên ngành, Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công, Tổng cục lâm nghiệp, 2018.

 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 1. Xây dựng giải pháp lâm sinh để cải tạo lâm phần nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng tại các vùng trọng điểm cháy, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, 2018.
 2. Xây dựng mô hình công nghệ địa thông tin để giám sát, cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Chi cục kiểm lâm Hà Nội, 2018.
 3. Đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển các mô hình kết hợp Sản xuất nông nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chi cục kiểm lâm Hà Nội, 2018.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

 1. Trần Quang Bảo, Lê Thái Sơn, Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh có độ phân giải cao để đánh giá phân bố và lượng hấp thụ các bon của rừng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 216, 2013, trang 101-105.
 2. Trần Minh Cảnh, Lê Thái Sơn, Xác định loài cây có khả năng chống chịu lửa tại khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 1, 2018, trang 99-106. 
 3. Bế Minh Châu, Lê Thái Sơn và các cộng sự, Một số đặc điểm về thực vật rừng sau cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số đặc biệt, 11/2014, trang 143-149.
 4. Phùng Văn Khoa, Lê Thái Sơn và các cộng sự, Phân tích sự thay đổi lớp phủ bề mặt ở quy mô lưu vực dựa vào chỉ số thực vật và ảnh vệ tinh Landsat đa thời gian. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số đặc biệt, 11/2015, trang 83-89.
 5. Bùi Xuân Dũng, Lê Thái Sơn và các cộng sự, Đặc điểm chế độ dòng chảy và chất lượng nước của lưu vực rừng trồng tại núi Luốt, Xuân Mai, Hà Nội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2, 2015, trang 49-57.
 6. Trần Minh Cảnh, Lê Thái Sơn, Xác định các loài cây có khả năng chống, chịu lửa tại khu vực Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 332, 2018, trang 119-127.
 7. Tran Minh Canh, Le Thai Son, Le Xuan Thang, Characteristics of fuels and fire risk among the main forest types in Hoang Lien National Park. Journal of Forestry Science and Technology, No 2, 2018, pages 85-95. 
 8. Thai Thi Thuy An, Le Thai Son et.al, Using landsat imageries for particle pollution mapping in Hanoi city. Journal of Forestry Science and Technology, No 5, 2018, pages 53-61. 

B. Quốc tế

1. Thai Son Le, Pham Thi Kim Thoa, and Nguyen Van Tuan, "Gis-Based Habitat Model To Predict Potential Areas For The Upcoming Occurrences Of An Alien Invasive Plant, Mimosa Pigra L.". Forestry studies. ISSN: 1736-8723; No 70, 2019, pages 31-43.

[1] Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì và tham gia: Kê khai theo theo mẫu: đề tài sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm bắt đầu thực hiện (Cấp Quốc Gia/cấp Bộ/cấp tỉnh, thành phố/cơ sở).

[2] Bài báo, báo cáo khoa học:  Kê khai theo mẫu; In đậm tên người khai LLKH, bài báo sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm công bố; Sắp xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu rồi đến các ngôn ngữ khác


Chia sẻ