TS. Kiều Thị Dương

17 tháng 8, 2020
Giảng viên; Số điện thoại: 0914673588; Điện thoại cơ quan: 0243 840 628. Email: duongkt@vnuf.edu.vn hoặc kieutduong@gmail.com

1.  LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: KIỀU THỊ DƯƠNG                            Giới tính: Nữ

            Năm sinh: 07-05- 1981

Ngạch Giảng viên: Giảng viên (V.07.01.03.288)

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản lý môi trường, Khoa Quản lý TNR&MT, Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam

            Số điện thoại: 0914673588;           Điện thoại cơ quan: 0243 840 628.

Email: duongkt@vnuf.edu.vn hoặc kieutduong@gmail.com

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2004, Kỹ sư, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2010, Thạc sỹ, Quản lý Bảo vệ rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2019, Tiến sỹ, Lâm sinh, Trường Đại học Lâm nghiệp

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2004 đến nay: Giảng viên bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học và sau đại học

Khí tượng thuỷ văn, Quản lý lửa rừng, Kiểm soát tai biến và rủi ro Môi trường, Kỹ thuật sinh học Quản lý Môi trường.

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

         Các khoá tập huấn về Biến đổi khí hậu, Quản lý lửa rừng và phòng chống thiên tai.

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Thực trạng và các giải pháp trong Quản lý lửa rừng.

Ảnh hưởng, giải pháp trong thích ứng và giảm nhẹ Biến đổi khí hậu.

Sử dụng biện pháp sinh học trong xử lý ô nhiễm môi trường .

Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến sinh trưởng, phát triển của loài cây cũng như vai trò cải tạo khí hậu của rừng.

Xây dựng phương án phòng chống thiên tai…

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA 

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Bộ

1. Nghiên cứu và ứng dựng mô hình quan trắc thủy văn theo dõi chất lượng dịch vụ môi trường rừng. Nhiệm vụ Đặc thù Bộ NN&PTNT, năm 2012.

 • Cấp Tỉnh/ Thành phố

1. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường của rừng trồng cho khu vực thành phố Hà Nội. Đề tài cấp Thành phố Hà Nội, Năm 2011- 2013.

 • Dịch vụ tư vấn

1. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý lửa rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắc Nông.  – Hợp đồng 02/HĐTV ngày 31/8/2018 giữa khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung và Trường ĐH Lâm Nghiệp. Dịch vụ tư vấn cấp Tỉnh. Năm 2018.

 • Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phục hồi và phát triển rừng Dẻ ăn quả Castanopsis boisii Hickel et A. Camus tại tỉnh Hải Dương. Đề tài cấp cơ trường ĐH Lâm nghiệp, Năm 2015.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xác định diện tích và phân bố rừng cần thiết cho Việt nam, Đề tài cấp Bộ NN&PTNT. Năm 2006- 2008.

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để chọn loài cây có khả năng phòng cháy hiệu quả cho các tỉnh phía Bắc. Đề tài cấp Bộ NN&PTNT. Năm 2007- 2008.

3. Nghiên cứu biện pháp phục hồi hệ sinh thái rừng phòng hộ ven bờ ở một số vùng trọng điểm trong lưu vực sông Cầu. Đề tài cấp Bộ NN&PTNT. Năm 2008- 2011.

4. Nghiên cứu lựa chọn loài cây và kỹ thuật trồng rừng chống xói lở ven sông và kênh rạch vùng nước lợ. Đề tài cấp Bộ NN&PTNT. Năm 2010- 2014.

5. Nghiên cứu xây dựng các giải pháp quản lý lửa rừng và khắc phục hậu quả cháy rừng tại VQG Hoàng Liên, Lào Cai. Đề tài cấp Bộ. Năm 2011- 2013.

 • Cấp Thành phố

1. Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm không khí trong phòng của một số loài cây bản địa trong khu vực Thành phố Hà Nội. Đề tài cấp Thành phố (Hà Nội). Năm 2010- 2012.

2. Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và giám sát lửa rừng trên địa bàn TP Hà Nội. Đề tài cấp Tỉnh. Năm 2019.

3. Thiết lập thí điểm hệ thống tuần tra, giám sát lửa rừng, sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp cấp huyện- Tại huyện Mường Nhé – Điện Biên. Đề tài cấp Tỉnh. Năm 2017- 2019.

4. Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, giám sát sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị. Đề tài cấp Tỉnh. Năm 2019.

5. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát sự thay đổi diện tích rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ viễn thám, phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bắc Giang. Đề tài cấp tỉnh. Năm 2019- 2020.

6. Đánh giá thực trạng và đề xuất phương án quy hoạch, thiết kế kỹ thuật trồng cây phân tán đa tác dụng trong khu vực thành phố Hà Nội. Đề tài cấp Tỉnh. Năm 2019.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC

A. Trong nước

 1. Kiều Thị Dương, Hà Huy Bắc, Nội suy lượng mưa trong lịch sử từ đặc điểm cấu trúc vòng năm cây Pơ Mu tại Văn Bàn, Lào Cai. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 20/10/2016.
 2. Kiều Thị Dương, Đặng Đình Chất, Phùng Văn Khoa, Lượng xói mòn đất tại số rừng trồng phổ biến ở Ba Vì. Tạp chí Khí tượng thủy văn, số 644* tháng 8/2014
 3. Kiều Thị Dương, Giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường của rừng trồng và các hoạt động kinh doanh rừng trồng tại Hà Nội. Tạp chí Sở KH&CN Hà Nội, số 4, tháng 7/2014
 4. Kiều Thị Dương, Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả môi trường của rừng trồng và các hoạt động kinh doanh rừng trồng tại Hà Nội. Kỷ yếu KHCN 2014, Đại học Lâm nghiệp.
 5. Kiều Thị Dương, Vương Văn Quỳnh, Đặng Đình Chất, Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh của Dẻ ăn hạt (Castanopsis boisii) tại Bắc Giang và Hải Dương. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, Số 6/2017
 6. Kiều Thị Dương, Vương Văn Quỳnh, Nguyễn Việt Hưng, Yêu cầu ánh sáng của Dẻ ăn quả (Castanopsis boisii) ở giai đoạn tái sinh tại Lục Nam, Bắc Giang. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, Số 7/2017
 7. Kieu Thi Duong, Quynh Vuong Van, Tho Nguyen Thi, Viet Hung Nguyen, Effect of canopy closure on chlorophyll content and anatomy structure of Castanopsis boisii leaves in the regeneration stage in Bac Giang and Hai Duong, Vietnam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, bản tiếng anh, số 2/2017.
 8. Kiều Thị Dương, Bùi Xuân Dũng, Phạm Thị Quỳnh, Đánh giá sự phát thải khí nhà kính từ sản xuất nông nghiệp tại xã Kim Sơn, Sơn Tây. Tạp chí Rừng và Môi trường, số 86/2017
 9. Kiều Thị Dương, Nguyễn Đức Hùng, Đặng Đình Chất, Kiều Thuý Quỳnh, Đỗ Thị Kim Thanh, Đánh giá chất lượng nước mặt sông Đà đoạn chảy qua thành phố Hoà Bình. Tạp chí Rừng và Môi trường, số 91/2018.
 10. Kiều Thị Dương và các cộng tác viên, Xây dựng hệ thống thông tin quản lý lửa rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tỉnh Đắk Nông, Kỷ yếu Hội thảo ĐH Lâm nghiệp, năm 2019.

7.2. SÁCH

Bài giảng: Bùi Xuân Dũng, Kiều Thị Dương, Kỹ thuật sinh học Quản lý Môi trường, Bài giảng Đại học Lâm nghiệp, 2018.


Chia sẻ