TS. Ngô Duy Bách

17 tháng 8, 2020
Giảng viên; Số điện thoại: 0912315202; Email: bachvfu@gmail.com - bachnd@vnuf.edu.vn

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: NGÔ DUY BÁCH                                                           Giới tính: Nam

Năm sinh: 14/04/1974

Ngạch giảng viên: V.07.01.03

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Ngoại Ngữ:       - Tiếng Anh: Trình độ D

                           - Tiếng Đức: Trình độ B2

Đơn vị công tác: Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Quản lý Tài nguyên Rừng và Môi trường

Số điện thoại:  0912315202

Email: bachvfu@gmail.com - bachnd@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 1997, Kỹ sư, Lâm sinh tổng hợp, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
 •  2002, Thạc sĩ, Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 •  2016, Tiến sĩ, Chính sách Lâm nghiệp và Bảo tồn thiên nhiên, Đại học tổng hợp Goerg-August Goettingen, CHLB Đức

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 1998 - 12/1999: Giáo viên hướng dẫn thực hành, Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp
 • 2000 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Quản lý Môi trường, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp

 

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

1/ Quản lý môi trường: Giảng dạy cho ngành Khoa học Môi trường; Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên và Môi trường

2/ Dịch vụ hệ sinh thái: Giảng dạy cho ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

3/ Tiếng Anh chuyên ngành: Giảng dạy cho ngành Quản lý tài nguyên rừng; Quản lý tài nguyên và môi trường

4/ Viết luận ở đại học: Giảng dạy cho chương trình tiên tiến

5/ Khoa học môi trường và tài nguyên thiên nhiên: Giảng dạy cho ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

 • Sau Đại học

1/ Quản lý Môi trường: Giảng dạy cho ngành Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên Rừng; Quản lý Tài nguyên và Môi trường

2/ Dịch vụ hệ sinh thái: Giảng dạy cho ngành Khoa học Môi trường; Quản lý Tài nguyên Rừng; Quản lý Tài nguyên và Môi trường

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Chính sách Lâm nghiệp và Quản lý rừng cộng đồng;

- Quản lý Môi trường và phát triển bền vững;

- Du lịch sinh thái và bảo tồn tài nguyên;

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Cơ sở

1. Áp dụng lý thuyết tập trung quyền lực nhằm phân tích vai trò và ảnh hưởng của các bên liên quan trong quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Sơn La. Đề tài cấp Trường ĐHLN, 2017 - 2018.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Xây dựng giải pháp phòng chống cháy cho Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Đề tài cấp Nhà nước, 2003 - 2004.
 2. Nghiên cứu và xây dựng các mô hình phát triển bền vững lưu vực sông Đà. Đề tài cấp Nhà nước, 2016 – 2019

 

 

 • Cấp Bộ
 1. Đánh giá tác động môi trường của hoạt động du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Cúc Phương, Cát Bà và Tam Đảo. Đề tài cấp Bộ, Bộ NN&PTNT, 2002 - 2004
 2. Lựa chọn loài cây phòng cháy cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, Bộ NN&PTNT, 2005 - 2007
 • Cấp Tỉnh/Thành phố

1. Xây dựng giải pháp nâng cao năng lực phòng và chữa cháy rừng tỉnh Hà Tây. Đề tài cấp tỉnh, Sở NN&PTNT Hà Tây, 2003 - 2004

2. Xây dựng phương án phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Cát Bà. Đề tài thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp nghiệp Nhiệt đới, TP Hải Phòng, 2019 - 2020

 • Cấp Cơ sở

1. Bảo tồn tài nguyên du lịch sinh thái ở Vườn Quốc gia Cát Bà. Chương trình nghiên cứu Việt Nam - Hà Lan, 2002 - 2004

2. Nâng cao năng lực quản lý rừng bền vững cho các công ty Lâm nghiệp. Dự án VNM-PSFM, 2017 - 2018

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

 1. Trần Thiện Cường, Ngô Duy Bách, Đánh giá ảnh hưởng của một số mô hình nuôi tôm trứng đến chất lượng môi trường nước ở Thái Thụy, Thái Bình và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm. Tạp chí Khoa học Đất, Số 26/2006.
 2. Ngô Duy Bách, Quản lý môi trường đối với hoạt động giết mổ gia súc ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Tạp chí Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 10/2008
 3. Ngô Duy Bách, Bùi Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Hương, Ô nhiễm môi trường nước mặt ở làng nghề dệt nhuộm Vạn Phúc, Hà Tây. Tạp chí Môi trường, Bộ NN&PTNT. Số 12/2008.
 4. Ngô Duy Bách, Powerful actor identification in Community forestry via Actor-Centered power theory: Case study in Son La province. Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp. Số 10/2018
 5. Ngô Duy Bách, Nguyễn Đình Nguyên, Tác động của hoạt động khai thác đá vôi: Nghiên cứu điểm tại mỏ đá vôi Tà Lài, tỉnh Lạng Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp. Số 4/2019

B. Quốc tế

1. Carsten Schusser, Ngo Duy Bach, et al., Powerful stakeholders as drivers of community forestry - Results of an international study. Science direct journal. Vol 58, Sep 2015, pg. 92 - 101.

[1] Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì và tham gia: Kê khai theo theo mẫu: đề tài sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm bắt đầu thực hiện (Cấp Quốc Gia/cấp Bộ/cấp tỉnh, thành phố/cơ sở).

[2] Bài báo, báo cáo khoa học:  Kê khai theo mẫu; In đậm tên người khai LLKH, bài báo sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm công bố; Sắp xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu rồi đến các ngôn ngữ khác


Chia sẻ