Ths. Bùi Văn Năng 17 tháng 8, 2020

Giám đốc Trung tâm Phân tích môi trường và Ứng dụng địa không gian; Giảng viên; Số điện thoại:0906.0123.75; Email: nangfuv@yahoo.com.vn

Đọc tiếp
KS. Phan Đức Lê 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: 0988.630.269; Email: phanduclevfu@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Bích 17 tháng 8, 2020

Số điện thoại: + 84 (0) 348610686; Email:bichnguyen.17@gmail.com ; bichntn1@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Đỗ Thị Thu Phúc 17 tháng 8, 2020

Kỹ thuật viên; Số điện thoại: 091.5694031; Email: phucdtt.vnuf@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Nguyễn Thị Điểm 17 tháng 8, 2020

Kỹ thuật viên; Số điện thoại: 098.7482397; Email:Nguyendiemvfu@gmail.com

Đọc tiếp
Ths. Lê Văn Vương 17 tháng 8, 2020

Kỹ thuật viên; Số điện thoại: 0375307090; Email: vuonglv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp