Ths. Đỗ Thị Thu Phúc

17 tháng 8, 2020
Kỹ thuật viên; Số điện thoại: 091.5694031; Email: phucdtt.vnuf@gmail.com

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: ĐỖ THỊ THU PHÚC                 Giới tính: Nữ

Năm sinh: 29-07-1984

Ngạch:  Kỹ thuật viên (V.05.02.08.275)

Học vị: Thạc sỹ

Ngoại Ngữ: Tiếng anh

Đơn vị công tác: Trung tâm PTMT&ƯDCNĐKG, khoa QLTNR&MT, trường Đại học Lâm Nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Số điện thoại: 091.5694031

Email: phucdtt.vnuf@gmail.com

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • 2016, Cử nhân, Khoa học môi trường, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • 2019, Thạc sĩ, Khoa học Môi trường, Trường Đại học Lâm Nghiệp.

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

       2006 -2020: Kỹ thuật viên, khoa QLTNR&MT, trường Đại học Lâm Nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY: Không

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

- Các lĩnh vực nghiên cứu thuộc chuyên ngành khoa học môi trường như môi trường đất, nước, không khí.…..

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì: Không

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

  • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu thành phần hóa học trong tinh dầu một số loài Bạch đàn trồng ở miền Bắc Việt Nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh,  Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2010.

2. Nghiên cứu sử dụng cây Muống Nhật để loại bỏ chì (Pb) trong đất, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2013.

3. Đề xuất mô hình xử lý chất hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp ôxy hóa sử dụng O3 và UV quy mô phòng thí nghiệm, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2016.

4. Đánh giá đặc điểm chất lượng nước sông Bùi từ vùng đầu nguồn tới Xuân Mai, Hà Nội, Đề tài cấp Trường Đại học Lâm nghiệp, 2017. 

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

1. Bùi Văn Năng, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Đỗ Thị Thu Phúc. Nghiên cứu sử dụng cây Muống Nhật (Syngonium Podophyllum Schott) để loại bỏ chì trong đất. Tạp chí Khoa học công nghệ lâm nghiệp lâm nghiệp (2013).

2. Bùi Thị Thu Hiền, Bùi Xuân Dũng, Đỗ Thị Thu Phúc. Biến động mực nước ngầm và chất lượng nước ngầm tại xã Cự Yên – Huyện Lương Sơn – Tỉnh Hòa Bình. Bùi Thị Thu Hiền, Bùi Xuân Dũng, Đỗ Thị Thu Phúc. Tạp chí khoa học Lâm Nghiệp, số 4, trang 66-76 (2018).

3. Bùi Xuân Dũng, Kiều Thúy Quỳnh, Nguyễn Mỹ Linh, Đỗ Thị Thu Phúc. Water quality and residuals of nitrate- nitrite in some vegertable plated in cemetery at Thanh Tri district, Ha Noi, Viet Nam. Tạp chí Khoa học Lâm Nghiệp, số 08, trang 85-96 (2019).

[1] Đề tài/ Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì và tham gia: Kê khai theo theo mẫu: đề tài sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm bắt đầu thực hiện (Cấp Quốc Gia/cấp Bộ/cấp tỉnh, thành phố/cơ sở).

[2] Bài báo, báo cáo khoa học:  Kê khai theo mẫu; In đậm tên người khai LLKH, bài báo sắp xếp theo trật tự thời gian tăng dần theo năm công bố; Sắp xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu rồi đến các ngôn ngữ khác


Chia sẻ